สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

คลอรีนไดออกไซด์

อยากทราบถึงวิธีคำนวณปริมาณการใช้คลอรีนไดออกไซด์และข้อกำหนดการใช้ในน้ำล้างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง

โดย:  รัสศรี   [22 มิ.ย. 2551 10:50]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  สารตัวทำละลาย
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

http://www.fish.wa.gov.au/docs/pub/SanitationSeafoodIndustry/EffectiveSanitationForTheSeafoodIndustry.pdf
( ของ ประเทศ ออสเตรเลีย )

โดย:  นักเคมี  [22 มิ.ย. 2551 17:46]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

http://www.fremontind.com/articles/ChlorineDioxideProMinent.pdf        ( ต่อ จากคำตอบที่ 2 )

โดย:  นักเคมี  [22 มิ.ย. 2551 18:27]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้