สนับสนุนโดย สกว. HSM     

 
Montreal (พิธีสารมอนทรีออล)
พิธีสาร
สรุปรายชื่อสารเคมีที่มีการปรับปรุงล่าสุด
หน้า:  1 

ลำดับ ชื่อสาร CAS No.
1 CFC-11 75-69-4
2 CFC-12 75-71-8
3.1 CFC-113 76-13-1
3.2 CFC-113a 354-58-5
4.1 CFC-114 76-14-2
4.2 CFC-114a 374-07-2
5 CFC-115 76-15-3
 
© สงวนลิขสิทธิ์
หากมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำ โปรดแจ้งมาที่ chemtrack@gmail.com
จำนวนผู้เข้าชม
48293295
ตั้งแต่ 17 กรกฎาคม 2546