สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
Montreal (พิธีสารมอนทรีออล)
   ดาวน์โหลดเอกสาร
สรุปรายชื่อสารเคมีที่มีการปรับปรุงล่าสุด
ลำดับ ชื่อสาร CAS No.
1 CFC-11 75-69-4
2 CFC-12 75-71-8
3.1 CFC-113 76-13-1
3.2 CFC-113a 354-58-5
4.1 CFC-114 76-14-2
4.2 CFC-114a 374-07-2
5 CFC-115 76-15-3