สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ค้นหาข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์
ค้นหาสารเคมี
ค้นหาบทความ/ถาม-ตอบ
ข่าวประชาสัมพันธ์ - กิจกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การจัดทำเอกสาร SDS (Safety Data Sheet)" รอบที่ 3 ปี 2567 ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2567
สำหรับท่านที่ต้องการเจือจางสาร แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร ลองเอาสูตรช่วยคำนวณนี้ไปใช้นะคะ
ถ้าคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า เรามีข้อมูลจากภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มาฝากค่ะ
หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมและถ่ายทอดสาระเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เกิดจากกระบวนการสร้างความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ร่วมกับสมาชิกภาคีห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือชี้วัดการยกระดับและการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ ผู้สนใจ ดาวน์โหลดหนังสือ ได้ที่ http://www.hsm.chula.ac.th/download/ห้องปฏิบัติการปลอดภัยจากนโยบายสู่การปฏฺิบัติ.pdf
หนังสือ ห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบ – ตั้งต้นได้อย่างไร เป็นผลมาจากโครงการพัฒนาตัวอย่างห้องปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย ซึ่งแสดงถึงกระบวนการคัดเลือกห้องปฏิบัติการวิจัยจำนวนหนึ่งที่อยู่ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย โดยนำการเรียนรู้จากการวิจัยและประสบการณ์ตรงมาเรียบเรียงให้เข้าใจง่าย จึงน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้สนใจที่ต้องการพัฒนาการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของตนเอง นอกจากเนื้อหาแนวคิดและทฤษฎีแล้ว ยังมีตัวอย่างจริงของห้องปฏิบัติการปลอดภัยที่ได้รับการจัดให้เป็นห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบ 3 แห่งอีกด้วย
ผู้สนใจ ดาวน์โหลดหนังสือ ได้ที่ http://www.hsm.chula.ac.th/download/LabSafety.pdf
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การจัดทำเอกสาร SDS (Safety Data Sheet)" รอบที่ 3 ปี 2567 ในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2567
นานาสาระ
ดูสารเคมีตามกลุ่ม
GHS - SDS
ข่าว/บทความยอดนิยม
ติดตามเรา