สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

กรดอินทรีย์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมชุบเคลือบผิวโลหะ

อยากทราบว่ามีกรดอินทรีย์ใดบ้าง ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้าคะ


ขอบคุณล่วงหน้ามากๆ คะ

โดย:  ประภาพร   [25 มิ.ย. 2551 23:34]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์บ้านเรือน  /  สารตัวทำละลาย  /  สารเคมีในอุตสาหกรรม
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

อ่าน คำเตือน นี้  ก่อน อ่านคำตอบ        ( ถ้า อ่าน คำเตือน นี้ แล้วไม่เข้าใจ  ก็ ไม่ต้อง อ่านคำตอบ )        

อย่า  เติมกรด  ลงในสารละลายสำหรับชุบโลหะ ที่มีฤทธิ์เป็นด่าง    ( เช่น น้ำยาสำหรับการชุบ ด้วย  เงิน  ทอง  ฯลฯ )
อย่า  เติมกรดอินทรีย์ หรือ สารอินทรีย์  ลงในสารละลายกรดโครมิค  ( น้ำยาสำหรับการชุบ ด้วย โครเมียม )        

น้ำยาสำหรับการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า มักจะไม่มีกรดอินทรีย์    แต่ถ้าต้องการใช้กรดอินทรีย์  ( Organic Acid )  หรือ เกลือของกรดอินทรีย์  มักเลือกจากกลุ่ม  [ Acetic Acid ,  Citric Acid ,  Gluconic Acid ,  Succinic Acid ,  Tartaric Acid   Sulfanilic Acid ,  “ Sulfonic Acids “ ,  “ EDTA “ ,  Anthranilic Acid ,  Thioglycolic Acid , ฯลฯ ]  โดย กรด และ เกลือ เหล่านี้  มักจะทำหน้าที่  Complexing  Agent  ( Sequestering  Agent )  หรือ  Buffer

โดย:  นักเคมี  [27 มิ.ย. 2551 21:05]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้