สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สัดส่วนของ protane กับ butane เป็นเท่าไร และค่าความหนาแน่นของก๊าซเท่าไร

สัดส่วนของ protane กับ butane เป็นเท่าไร และค่าความหนาแน่นของก๊าซเท่าไร

โดย:  สิทธิโชค   [26 มิ.ย. 2551 16:26]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ตัวอย่างคำตอบแบบชุ่ยๆ  ไม่รับรองความถูกต้อง    
Propane  :  Butane    100  :  0      ความหนาแน่นก๊าซ  1964 กรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร ที่ความดัน 1 บรรยากาศ  0 องศาเซลเซียส    
Propane  :  Butane    70  :  30      ความหนาแน่นก๊าซ  2152 กรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร ที่ความดัน 1 บรรยากาศ  0 องศาเซลเซียส    
Propane  :  Butane    50  :  50      ความหนาแน่นก๊าซ  2277 กรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร ที่ความดัน 1 บรรยากาศ  0 องศาเซลเซียส    
Propane  :  Butane    20  :  80      ความหนาแน่นก๊าซ  2464 กรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร ที่ความดัน 1 บรรยากาศ  0 องศาเซลเซียส    
Propane  :  Butane    0  :  100      ความหนาแน่นก๊าซ  2589 กรัม ต่อ ลูกบาศก์เมตร ที่ความดัน 1 บรรยากาศ  0 องศาเซลเซียส

โดย:  นักเคมี  [27 มิ.ย. 2551 00:25]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

แรงดันของก๊าซLPGและNGV

โดย:  นิชญา  [8 ส.ค. 2551 12:10]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้