สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

โซเดียม  ซิลิเคต

โซเดียม  ซิลิเคต มีสูตรเคมีว่าอะไร

โดย:  เตย   [2 ก.ค. 2551 14:49]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

Sodium metasilicate  Na2SiO3    ;    Sodium orthosilicate  Na4SiO4    ;    Sodium polysilicate  ( Na2SiO3 )n    ;    Sodium pyrosilicate  Na6Si2O7    ;    . . . . . . . . .    

http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_silicate        


โดย:  นักเคมี  [2 ก.ค. 2551 17:24]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้