สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

อยากทราบค่าความร้อนจำเพาะของ Aluminium Phosphideครับ

อยากทราบค่าความร้อนจำเพาะของ Aluminium Phosphide ครับ (ด่วนมากครับ)

ขอบคุณมากครับ

โดย:  เด่นรชัย แซ่โจ้ง   [2 ก.ค. 2551 18:23]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ไม่สามารถค้นหาคำตอบ  จาก  Google.com  หรือ  จาก  Handbook  
( ซึ่งน่าจะเป็นเพราะ  Aluminum  phosphide  สามารถทำปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศ  เกิดเป็น  Aluminum  hydroxide  และ  ก๊าซ  Phosphine  ทำให้ไม่สามารถวัดค่าความร้อนจำเพาะ ที่ถูกต้อง    
อย่างไรก็ตาม  ยังมีวิธี คำนวณค่าความร้อนจำเพาะ โดยประมาณ
Kopp ‘s  Rule        
This  rule ,  which  should  be  used  only  where  experimental  values  are  lacking ,  state  that  the  specific  heat  of  a  compound  is  approximately  equal  to  the  sum  of  the  heat  capacities  of  the  constituent  elements  and  that  an  approximate  value  expressed  in  gram  calories  per  gram  formula  weight  can  be  calculated  by  assigning  the  following  atomic  heat  capacities  of  the  elements :  
For  Solids :  C  1.8  ;  H  2.3  ;  O  4.0  ;  S  5.4  ;  P  5.4  ;  F  5.0  ;  Si  3.8  ;  B  2.7  ;  All  other  elements  6.2 .  
For  Liquids :  C  2.8  ;  H  4.8  ;  O  6.0  ;  S  7.4  ;  P  7.4  ;  F  7.0  ;  Si  5.8  ;  B  4.7  ;  All  other  elements  8.0 .  
Example :  For  BaCO3   - - >  6.2  +  1.8  +  ( 4.0 x 3 )    =    20.0  Cal  per  gram - formula  weight  or  20  /  197.39    =    0.1013  Cal  per  gram .  ( Value  found  by  experiment  =  0.0999 ) .    
ว็บไซต์
Aluminum  phosphide :  AlP   - - >  6.2  +  5.4    =    11.6   Calories  per  Gram - Formula  Weight    
- - >    11.6  /  ( 26.9815  + 30.9738 )    =    0.2002  Calories  per  gram .  

เนื่องจาก  Aluminum  phosphide  เป็น สารอันตราย  และ  Phosphine  ( ที่ไม่บริสุทธิ์ )  เป็นทั้งสารพิษ  และ  สามารถลุกติดไฟได้เองในอากาศ    จึงต้องให้ข้อมูลของสารทั้งสองชนิดนี้ไว้    ( ตามเจตนารมณ์ ของ เว็บไซต์ )        

http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium_phosphide        ข้อมูล ความรู้  เรื่อง  Aluminum  phosphide        
http://en.wikipedia.org/wiki/Phosphine          ข้อมูล ความรู้  เรื่อง  Phosphine

โดย:  นักเคมี  [6 ก.ค. 2551 13:55]
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

คำตอบที่ 1:

ไม่สามารถค้นหาคำตอบ  จาก  www.google.com  หรือ  จาก  Handbook    ( ซึ่งน่าจะเป็นเพราะ  Aluminum  phosphide  สามารถทำปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศ  เกิดเป็น  Aluminum  hydroxide  และ  ก๊าซ  Phosphine  ทำให้ไม่สามารถวัดค่าความร้อนจำเพาะ ที่ถูกต้อง )        

อย่างไรก็ตาม  ยังมีวิธี คำนวณค่าความร้อนจำเพาะ โดยประมาณ

Kopp ‘s  Rule        
This  rule ,  which  should  be  used  only  where  experimental  values  are  lacking ,  state  that  the  specific  heat  of  a  compound  is  approximately  equal  to  the  sum  of  the  heat  capacities  of  the  constituent  elements  and  that  an  approximate  value  expressed  in  gram  calories  per  gram  formula  weight  can  be  calculated  by  assigning  the  following  atomic  heat  capacities  of  the  elements :  
For  Solids :  C  1.8  ;  H  2.3  ;  O  4.0  ;  S  5.4  ;  P  5.4  ;  F  5.0  ;  Si  3.8  ;  B  2.7  ;  All  other  elements  6.2 .  
For  Liquids :  C  2.8  ;  H  4.8  ;  O  6.0  ;  S  7.4  ;  P  7.4  ;  F  7.0  ;  Si  5.8  ;  B  4.7  ;  All  other  elements  8.0 .  
Example :  For  BaCO3   - - >  6.2  +  1.8  +  ( 4.0 x 3 )    =    20.0  Cal  per  gram - formula  weight  or  20  /  197.39    =    0.1013  Cal  per  gram .  ( Value  found  by  experiment  =  0.0999 ) .    

Aluminum  phosphide :  AlP   - - >  6.2  +  5.4    =    11.6   Calories  per  Gram - Formula  Weight    
- - >    11.6  /  ( 26.9815  + 30.9738 )    =    0.2002  Calories  per  gram .  

เนื่องจาก  Aluminum  phosphide  เป็น สารอันตราย  และ  Phosphine  ( ที่ไม่บริสุทธิ์ )  เป็นทั้งสารพิษ  และ  สามารถลุกติดไฟได้เองในอากาศ    จึงต้องให้ข้อมูลของสารทั้งสองชนิดนี้ไว้    ( ตามเจตนารมณ์ ของ เว็บไซต์ )        

http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium_phosphide        ข้อมูล ความรู้  เรื่อง  Aluminum  phosphide        
http://en.wikipedia.org/wiki/Phosphine          ข้อมูล ความรู้  เรื่อง  Phosphine

โดย:  นักเคมี  [18 มี.ค. 2552 03:49]
ข้อคิดเห็นที่ 3:4

cal per (gram * หน่วย Temperature)

โดย:  cal per (gram * หน่วย Temperature)  [15 ก.ค. 2553 21:13]
ข้อคิดเห็นที่ 4:5

อยากทราบค่าความร้อนจำเพาะของ cellulose fiber

โดย:  Mr.bundit  [7 มี.ค. 2554 14:40]
ข้อคิดเห็นที่ 5:6

Bi9QyT Thanks for the news! Just was thinking about it! By the way Happy New Year to all of you:D

โดย:  OEM software download  [28 ก.ย. 2554 23:10]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้