สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

วิธีการกำหนดตัวเลข Cas-number ของสารเคมี

อยากทราบวิธีการกำหนดตัวเลข Cas-number ของสารเคมีว่าใช้หลักการใดมากำหนด ตัวเลขในแต่ละหลักนำมาจากอะไร เกี่ยวกับสูตรเคมี หรือชื่อเคมีนั้นๆอย่างไร

โดย:  คนอยากรู้   [9 ก.ค. 2551 17:11]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด CAS No.
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

อ้างคำตอบจาก FAQ ของ Chemical Abstract Service (CAS)

Question: What is a CAS Registry Number?
Answer: CAS Registry Numbers (often referred to as CAS RNs or CAS Numbers) are unique identifiers for chemical substances. A CAS Registry Number itself has no inherent chemical significance but provides an unambiguous way to identify a chemical substance or molecular structure when there are many possible systematic, generic, proprietary, or trivial names.

CAS Registry Numbers are used in many other public and private databases as well as chemical inventory listings and, of course, are included in all CAS-produced databases.  

เพิ่มเติมดูที่ http://www.cas.org/expertise/cascontent/registry/regsys.html


โดย:  ปั๊ป ทีมงาน ChemTrack  [9 ก.ค. 2551 17:33](แก้ไขล่าสุด: 10 ก.ค. 2551 12:15)
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

CAS no.กำหนดโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและอื่น ๆ ของสารนั้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่ง American Chemical Society เป็นผู้จัดทำ และไม่เผยแพร่ หากมีการสังเคราะห์สารใหม่และต้องการCAS no. ให้ติดต่อสมาคมให้ช่วยกำหนดให้โดยต้องเสียค่าใช้จ่าย

โดย:  SOS  [27 ก.ค. 2551 10:07]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้