สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บรักษาสารละลาย

ดิฉันอยากทราบเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเก็บรักษาสารละลายค่ะ..ไม่คอยเข้าจัย

ค้นในหนังสือก็ไม่เจอค่ะ...ช่วยตอบด้วยนะค่ะ...ขอบคุณค่ะ

โดย:  doraemon   [9 ก.ค. 2551 17:17]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด สารตัวทำละลาย
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

อุณหภูมิ และ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ      แสง รังสียูวี รังสีเอ็กซ์ กัมมันตภาพรังสี     วัสดุที่ใช้เป็นภาชนะบรรจุ  ( แก้ว  พลาสติก  โลหะ )      สภาพเปิดหรือปิดของภาชนะบรรจุ      สิ่งที่ปนอยู่ในสารละลาย ( รวมทั้งจุลินทรีย์ )      ความสั่นสะเทือน      สนามแม่เหล็ก

โดย:  นักเคมี  [10 ก.ค. 2551 20:18]
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

ก่อนอื่นคุณต้องทำความเข้าใจกับคำว่าสารละลายก่อน ปัจจัยต่างๆที่คำตอบที่ 1 ให้ไว้เกี่ยวหมด จะมากหรือน้อยต้องขึ้นกับชนิดของสารละลายนั้นๆ รับรองว่าในตำราเคมีทุกเล่มมีบอกไว้ เพียงแต่คุณต้องคิดตามด้วย คงไม่มีคำตอบตรงๆทีเดียว แล้วคุณจะเข้าใจ (ไม่ใช่ เข้าจัย)

โดย:  สุชาตา ชินะจิตร  [14 ก.ค. 2551 08:13]
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

สารละลาย  (Solution)  หมายถึง ของผสมเนื้อเดียวที่เกิดจากสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 2 ชนิด ขึ้นไป รวมกัน ทางกายภาพในปริมาณที่ไม่แน่นอน ตัวที่มีปริมาณมากกว่าเป็นตัวทำละลาย (Solvent) ตัวที่มีปริมาณน้อยกว่า เป็นตัวถูกละลาย (solute) มีสถานะ เช่นเดียวกับตัวทำละลายและสมบัติก้ำกึ่งระหว่างสารที่มาผสมกัน อนุภาคตัวถูกละลายขนาดเล็กกว่า 10-7 cm สามารถผ่านกระดาษเซลโลเฟนได้  เช่น สารละลายเกลือแกง สารละลายน้ำตาล เป็นต้น

โดย:  เด็กดี  [18 ส.ค. 2552 17:15]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้