สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ต้องการเตรียมไอร์ออนซัลเฟต

ต้องการไอร์ออน (II) ซัลเฟต หรือ ไอร์ออนออกไซด์ ต้องทำอย่างไรบ้างคะ จะทำการทดลองปฏิกิริยาระหว่างแทนนินกับสนิมเหล็ก แต่หาสนิมไม่ได้ ควรใช้สารใดทดแทน

โดย:  ครูหนิง   [11 ก.ค. 2551 11:25]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ลวดเหล็ก  ลวดดอกไม้ไหว  ตะปู  กรดกำมะถันเจือจาง    --- >    ไอร์ออน (II) ซัลเฟต  +  ไฮโดรเจน        

Fe  [ Iron ]  +  H2SO4 diluted  [ Sulfuric acid  ;  Diluted ]    --- >    FeSO4  [ Iron (II) sulfate ]  +  H2        

FeSO4    [ Iron (II) sulfate ]   ใช้เป็นตัวแทนของสนิมเหล็กไม่ได้    


FeCl3    [ Iron (III) chloride ]  +  3 NaOH    --- >    Fe(OH)3    [ Iron (III) hydroxide ]  +  3 NaCl        

2 Fe(OH)3  +  3 H2SO4    --- >    Fe2(SO4)3    [ Iron (III) sulfate ]  +  6 H2O        

2 Fe(OH)3  --- >    Fe2O3    [ Iron (III) oxide ]  +  3 H2O        

ทั้ง  FeCl3  และ  Fe(OH)3  และ  Fe2(SO4)3    สามารถถือเป็นตัวแทนของสนิมเหล็ก  และ ใช้ทดลองทำปฏิกิริยา กับ แทนนิน  ( Tannin  ;  Tannic acid )  ได้    อาจไม่จำเป็นต้องเตรียมสารเคมีกันหลายขั้นตอนตามที่เสนอมา      


โดย:  นักเคมี  [12 ก.ค. 2551 07:33]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

ลวดเหล็ก  ลวดดอกไม้ไหว  ตะปู  +  กรดกำมะถันเจือจาง    --- >    ไอร์ออน (II) ซัลเฟต  +  ไฮโดรเจน        

Fe  [ Iron ]  +  H2SO4 diluted  [ Sulfuric acid  ;  Diluted ]    --- >    FeSO4  [ Iron (II) sulfate ]  +  H2        

FeSO4    [ Iron (II) sulfate ]   ใช้เป็นตัวแทนของสนิมเหล็กไม่ได้    


FeCl3    [ Iron (III) chloride ]  +  3 NaOH    --- >    Fe(OH)3    [ Iron (III) hydroxide ]  +  3 NaCl        

2 Fe(OH)3  +  3 H2SO4    --- >    Fe2(SO4)3    [ Iron (III) sulfate ]  +  6 H2O        

2 Fe(OH)3  --- >    Fe2O3    [ Iron (III) oxide ]  +  3 H2O        

ทั้ง  FeCl3  และ  Fe(OH)3  และ  Fe2(SO4)3    สามารถถือเป็นตัวแทนของสนิมเหล็ก  และ ใช้ทดลองทำปฏิกิริยา กับ แทนนิน  ( Tannin  ;  Tannic acid )  ได้    อาจไม่จำเป็นต้องเตรียมสารเคมีกันหลายขั้นตอนตามที่เสนอมา

โดย:  นักเคมี  [16 ส.ค. 2551 20:43]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้