สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

แก๊สโซฮอล

เท่าที่ทราบมาว่าแก๊สโซฮอลเกิดจากการผสมกันระหว่างน้ำมันเบนซินกับเอทานอล จึงอยากทราบว่าเวลานำมาผสมกันจะต้องมีการควบคุม condition ใดบ้าง หรือต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยหรือเปล่าครับ

โดย:  Bird   [14 ก.ค. 2551 16:13]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

เป็นการผสมกันโดยตรง  ระหว่าง  “ น้ำมันเบนซินที่มีค่าออคเทนต่ำ “  ( Low Octane Number Gasoline )  ที่กลั่นได้  กับ  เอทานอล        

โดย คำนวณ ว่า  ต้อง ควบคุมสภาพการกลั่น ให้ได้ “ น้ำมันเบนซินที่มีค่าออคเทนต่ำ “  ที่มีค่าออคเทนเท่าไร  จึงจะสามารถ รวมกับ เอทานอล  ใน อัตราส่วน ที่กำหนด  [ เช่น  15 : 85  ( E-85 )      80 : 20  ( E-20 )      90 : 10  ( E-10 ) ]    แล้วได้    Gasohol ที่มีค่า Octane Number ตามต้องการ  ( เช่น  100    95    91 )

โดย:  นักเคมี  [14 ก.ค. 2551 22:13]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

เเก๊สโซฮอล์  /  เเก๊สโซฮอล  /  ก๊าซโซฮอล  /  Gasohol    เป็น  ชื่อรวมของกลุ่มน้ำมันสำหรับใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน ( แก๊สโซลีน  /  ก๊าซโซลีน )        
Gasohol    ได้จาก  การผสม เอทานอล  ( เอทิลแอลกอฮอล์ ) หรือ แอลกอฮอล์ อื่นๆ  กับ  น้ำมันเบนซิน ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม   [ เช่น  E-100  ( เอทานอล 100 % )    ;    E-85  ( เอทานอล 85 + น้ำมันเบนซิน 15 )    ;    E-20  ( เอทานอล 20 + น้ำมันเบนซิน 80 )     ;    E-10  ( เอทานอล 10 + น้ำมันเบนซิน 90 )    ;    M-10  ( เมทานอล 10 + น้ำมันเบนซิน 90 ) ]

โดย:  นักเคมี  [23 ส.ค. 2551 09:52]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

http://www.doeb.go.th/knowledge/data/gasohol.pdf        รถ ที่ สามารถใช้ แก๊สโซฮอล์  ( เฉพาะ แก๊สโซฮอล์ E10 )        
[ รายชื่อ - รุ่น รถยนต์ ที่สามารถใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E10) ได้    และ    รายชื่อ - รุ่น รถจักรยานยนต์ ที่สามารถใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E10) ได้ ]        จาก  กรมธุรกิจพลังงาน

โดย:  นักเคมี  [26 ธ.ค. 2553 09:54]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้