สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

อยากทราบความเเตกต่างระหว่าไบโอดีเซลเเละเเก๊ซโซฮอล์คะ  ช่วยตอบหน่อยนะคะ

ขอบคุณล่วงหน้านะคะ สำหรับคำตอบ

โดย:  หมูอ้วน   [15 ก.ค. 2551 09:51]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ไบโอดีเซล  เป็น  ชื่อรวมของกลุ่มน้ำมันสำหรับใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล        ได้จาก  การผสม  ไบโอดีเซล ที่ผลิตจากน้ำมันพืช กับ น้ำมันดีเซล ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม    ( เช่น  B-100   ไบโอดีเซล  100 %    ;    B-20  ไบโอดีเซล 20 + น้ำมันดีเซล  80    ;    B-10  ไบโอดีเซล 10 + น้ำมันดีเซล 90    ;    B-5  ไบโอดีเซล 5 + น้ำมันดีเซล 95 )        
เเก๊สโซฮอล์  เป็น  ชื่อรวมของกลุ่มน้ำมันสำหรับใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน ( แก๊สโซลีน )        ได้จาก  การผสม เอทานอล  ( เอทิลแอลกอฮอล์ ) หรือ แอลกอฮอล์ อื่นๆ  กับ  น้ำมันเบนซิน ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม   ( เช่น  E-85  เอทานอล 85 + น้ำมันเบนซิน 15    ;    E-20  เอทานอล 20 + น้ำมันเบนซิน 80     ;    E-10  เอทานอล 10 + น้ำมันเบนซิน 90 )

โดย:  นักเคมี  [15 ก.ค. 2551 20:04]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

ข้อมูลเรื่อง ไบโอดีเซล  ( Biodiesel )        

http://www.biodiesel.org/        
http://en.wikipedia.org/wiki/Biodiesel        
http://journeytoforever.org/biodiesel_make.html        ( Make your own Biodiesel )        สำหรับคนอยากใช้ Biodiesel        
http://www.biodieselcommunity.org/        ( Biodiesel Tutorial Website )  เหมาะกับทุกๆคน        
http://www.biodieselnow.com/        ( คำถาม และ คำตอบ )        
http://www.biodiesel.com/        ( ผู้ผลิต )        
http://auto.howstuffworks.com/biodiesel.htm

โดย:  นักเคมี  [23 ส.ค. 2551 09:42]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

หัวข้อคำถาม นี้  ควรจะเป็น        
" อยากทราบ ความเเตกต่าง ระหว่าง ไบโอดีเซล เเละ เเก๊ซโซฮอล์ ค่ะ "

โดย:  นักเคมี  [23 ส.ค. 2551 09:44]
ข้อคิดเห็นที่ 4:4

( นำคำตอบเดิม มาแก้ไข และตอบใหม่ )        

ไบโอดีเซล  ( Biodiesel )    เป็น  ชื่อรวมของกลุ่มน้ำมันสำหรับใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล    ได้จาก  การผสม  ไบโอดีเซล ที่ผลิตจากน้ำมันพืช กับ น้ำมันดีเซล ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม    ( เช่น  B-100   ไบโอดีเซล  100 %    ;    B-20  ไบโอดีเซล 20 + น้ำมันดีเซล  80    ;    B-10  ไบโอดีเซล 10 + น้ำมันดีเซล 90    ;    B-5  ไบโอดีเซล 5 + น้ำมันดีเซล 95 )        

เเก๊สโซฮอล์  /  เเก๊สโซฮอล  /  ก๊าซโซฮอล  /  Gasohol    เป็น  ชื่อรวมของกลุ่มน้ำมันสำหรับใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน ( แก๊สโซลีน  /  ก๊าซโซลีน )        
Gasohol    ได้จาก  การผสม เอทานอล  ( เอทิลแอลกอฮอล์ ) หรือ แอลกอฮอล์ อื่นๆ  กับ  น้ำมันเบนซิน ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม   [ เช่น  E-100  ( เอทานอล 100 % )    ;    E-85  ( เอทานอล 85 + น้ำมันเบนซิน 15 )    ;    E-20  ( เอทานอล 20 + น้ำมันเบนซิน 80 )     ;    E-10  ( เอทานอล 10 + น้ำมันเบนซิน 90 )    ;    M-10  ( เมทานอล 10 + น้ำมันเบนซิน 90 ) ]

โดย:  นักเคมี  [23 ส.ค. 2551 09:59]
ข้อคิดเห็นที่ 5:6

ชื่อไม่เหมืนกัน

โดย:  คนสวย  [27 ม.ค. 2552 11:17]
ข้อคิดเห็นที่ 6:7

ไบโอดีเซล  ( Biodiesel )    เป็น  ชื่อรวมของกลุ่มน้ำมันสำหรับใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล    ได้จาก  การผสม  ไบโอดีเซล ที่ผลิตจากน้ำมันพืช กับ น้ำมันดีเซล ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม    ( เช่น  B-100   ไบโอดีเซล  100 %    ;    B-20  ไบโอดีเซล 20 + น้ำมันดีเซล  80    ;    B-10  ไบโอดีเซล 10 + น้ำมันดีเซล 90    ;    B-5  ไบโอดีเซล 5 + น้ำมันดีเซล 95 )        ชื่อไม่เหมืนกันเเก๊สโซฮอล์  /  เเก๊สโซฮอล  /  ก๊าซโซฮอล  /  Gasohol    เป็น  ชื่อรวมของกลุ่มน้ำมันสำหรับใช้กับเครื่องยนต์เบนซิน ( แก๊สโซลีน  /  ก๊าซโซลีน )        
Gasohol    ได้จาก  การผสม เอทานอล  ( เอทิลแอลกอฮอล์ ) หรือ แอลกอฮอล์ อื่นๆ  กับ  น้ำมันเบนซิน ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม   [ เช่น  E-100  ( เอทานอล 100 % )    ;    E-85  ( เอทานอล 85 + น้ำมันเบนซิน 15 )    ;    E-20  ( เอทานอล 20 + น้ำมันเบนซิน 80 )     ;    E-10  ( เอทานอล 10 + น้ำมันเบนซิน 90 )    ;    M-10  ( เมทานอล 10 + น้ำมันเบนซิน 90 ) ]

โดย:  คนเก่ง  [27 ม.ค. 2552 11:18]
ข้อคิดเห็นที่ 7:8

http://www.doeb.go.th/knowledge/data/gasohol.pdf        รถ ที่ สามารถใช้ แก๊สโซฮอล์  ( เฉพาะ แก๊สโซฮอล์ E10 )        
[ รายชื่อ - รุ่น รถยนต์ ที่สามารถใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E10) ได้    และ    รายชื่อ - รุ่น รถจักรยานยนต์ ที่สามารถใช้ น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E10) ได้ ]        จาก  กรมธุรกิจพลังงาน

โดย:  นักเคมี  [26 ธ.ค. 2553 09:47]
ข้อคิดเห็นที่ 8:10

สำหรับไบโอเอทานอล อาจจะกำลังมีบทบาทสำคัญในประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ

http://www.xn--12cfbl0e0ad9tmdvd.com/%E0%B9%84%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A5/

โดย:  อยากบอก  [1 ธ.ค. 2556 21:02]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้