สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สาร nonyl phenol polyethylene

อยากทราบคุณสมบัติของ สาร nonyl phenol polyethylene
รบกวนช่วยตอบหน่อยนะคะ อยากรู้มากๆเลยค่ะ

โดย:  คนอยากรู้ อยากเห็น   [2 ธ.ค. 2551 15:28]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

http://en.wikipedia.org/wiki/Nonoxynol        
http://www.dow.com/surfactants/products/nonylph.htm

โดย:  นักเคมี  [2 ธ.ค. 2551 15:45]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

http://www.cgcinc.com/pdf/MSDS/60-342-004E.pdf

โดย:  นักเคมี  [2 ธ.ค. 2551 15:48]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

แนะนำ  เว็บไซต์  เรื่อง  สารเคมีในชีวิตประจำวัน     ที่  เนื้อหาสาระดี  รูปแบบสวยงาม  วิธีการนำเสนอน่าสนใจ  สื่อสารได้ดี  ฯลฯ        

http://www.pharm.su.ac.th/Chemistry-in-Life/room01.html        

จัดทำโดย  คณาจารย์ภาควิชาเภสัชเคมี  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร

โดย:  นักเคมี  [22 ม.ค. 2552 21:13]
ข้อคิดเห็นที่ 4:4

http://www.dow.com/surfactants/products/nonylph.htm        
http://www.dow.com/surfactants/products/octyl.htm        
http://chemicalland21.com/specialtychem/perchem/OCTYLPHENOL%20ETHOXYLATE.htm        
http://www.shreechem.in/alkylphenol_ethoxylate.html        

http://www.sierraclub.org/toxics/nonylphenol_ethoxylates3.pdf        Nonylphenol Ethoxylates :  
A Safer Alternative Exists to This Toxic Cleaning Agent

โดย:  นักเคมี  [24 ม.ค. 2552 09:26]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้