สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

อยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสาร ethyl-chloroformate

อยากทราบว่าสารในกลุ่ม "-chloroformate" เช่น ethyl chloroformate มีวิธีการจัดซื้อหรือขออนุเคราะห์เพื่อนำมาทำวิจัยอย่างไรบ้างครับ เนื่องจากว่ามีความจำเป็นในการทำงานวิจัยมาก จึงอยากขอคำแนะนำด้วยครับ

โดย:  นศ. ป.โท   [2 ธ.ค. 2551 18:31]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ฐานข้อมูล แหล่งสารสนเทศ  /  อื่น ๆ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

ethyl chloroformate เป็นสารเคมีที่อันตราย คงหาซื้อได้ยาก แนะนำว่า ทำวิจัยเรื่องอะไร แล้วหาข้อมูลหน่วยงานที่ทำวิจัยประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน แล้วติดต่อหน่วยงานนั้นๆ อาจจะได้รับความช่วยเหลือด้านงานวิจัยก็ได้นะคะ

โดย:  ไอลดา จิตจะกูล  [18 ธ.ค. 2551 11:38]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้