สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สารเคมีที่ใช้ในโรงไฟฟ้า

อยากจะเรียนถามเกี่ยวกับรายชื่อสารเคมีที่ใช้โรงไฟฟ้าถ่านหินเพื่อการผลิตไฟฟ้า ว่ามีอะไรบ้าง  เพื่อเปรียบเทียบกับโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

โดย:  เกศินี นักศึกษา ป.โท   [3 ธ.ค. 2551 14:32]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด กระบวนการผลิตและการใช้ประโยชน์  /  สารเคมีในอุตสาหกรรม  /  ฐานข้อมูล แหล่งสารสนเทศ  /  อื่น ๆ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

( ไม่ใช่ คำตอบ )        
โดยหลักการแล้ว  สารเคมีที่ใช้โรงไฟฟ้า จะไม่เกี่ยวข้องกับชนิดของเชื้อเพลิง  ( ถ่านหิน / ชีวมวล / น้ำมัน / ก๊าซธรรมชาติ / Nuclear Fuel )  
แต่จะแตกต่างกัน ตามชนิดและวิธีการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า     [ Gas Turbine  /  Steam Turbine  /  Gas + Steam Turbines  /  Hydro Power  /  Wind Power  /  Solar Energy  /  . . . . ]

โดย:  นักเคมี  [5 ธ.ค. 2551 11:03]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

( ไม่ใช่ คำตอบ )        
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_station

โดย:  นักเคมี  [5 ธ.ค. 2551 16:20]
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :3

หากจะเปรียบเทียบสารเคมีที่ใช้ผลิตไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าถ่านหิน กับโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล คงต้องศึกษากระบวนการผลิตก่อนว่าแต่ละแห่งผลิตแบบใด ใช้อะไรผลิต : นักวิจัย วิศวกรของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอาจช่วยหาคำตอบได้คะ

โดย:  ไอลดา จิตจะกูล  [18 ธ.ค. 2551 11:53]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้