สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ถามหน่อยครับ จะทำโปรเจคจบครับ

คือว่าผมทำโปรเจคเรื่องการศึกษาคราบขาวที่เกิดในบล็อกประสาน  
อยากจะถามว่า แคลเซียมคาบอร์เนต ทำกับปฏิกิริยาไฮโดรเจนนั้น จะได้สมการเคมีอะไรออกมาครับ

โดย:  ธนากร   [8 ธ.ค. 2551 14:15]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  /  ฐานข้อมูล แหล่งสารสนเทศ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

มีหน่วยงานที่ทำวิจัยเรื่องนี้โดยตรงคือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ เทคโนโลยีบล็อกประสาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0 2579 1121 - 30 ต่อ 4101 - 4104  เว็บไซต์ : http://www.technologyblockprasan.com/index2.php

โดย:  ไอลดา จิตจะกูล  [18 ธ.ค. 2551 10:57]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้