สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ผลกระทบจากสารเคมีและวิธีแก้ไข เช่น มลพิษทางน้ำ ทางอากาศ ผลกระทบต่อมนุษย์ ขอแบบภาษาไทย)

อยากได้แบบว่าเป็นกลุ่มใหญ่ๆ เช่น มลพิษทางน้ำ ทางอากาศ ฯลฯ
ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย

โดย:  รักษ์สิ่งแวดล้อม   [11 ธ.ค. 2551 17:39]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด สารเคมีในสิ่งแวดล้อม  /  ฐานข้อมูล แหล่งสารสนเทศ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

ลองดูในเวบของสำนักโรคประกอบอาชีพฯ
www.envocc.org
และเวบขององค์การอนามัยโลก
www.who.int
เวบของกรมควบคุมมลพิษ
www.pcd.go.th
และของ chemtrack เองในส่วนของ
Hazmap น่าจะเวอร์ค


โดย:  นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์ กรมควบคุมโรค  [12 ธ.ค. 2551 09:15]
ข้อคิดเห็นที่ 2 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

หากต้องการทราบข้อมูลที่ระเอียด และหลากหลาย แนะนำให้สืบค้นที่กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th/index.cfm หมายเลขโทรศัพท์ 0 2298-2000

โดย:  ไอลดา จิตจะกูล  [18 ธ.ค. 2551 09:33]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้