สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สารพิษตกค้าง

อยากทราบว่าสารพิษที่ตกค้างในร่างกายคนเราจะสะสมอยู่ในส่วนใดของร่างกายได้บ้าง และสะสมอยูในส่วนใดของร่างกายมากที่สุด  รวมทั้งร่างกายของคนเรามีกลไกในการกำจัดสารพิษออกได้ไหม

โดย:  Tonaor   [14 ธ.ค. 2551 15:02]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด พิษวิทยา  /  อื่น ๆ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

ปกติสารเคมีที่เข้าไปในร่างกายเราจะถูกทำลายที่ตับ และขับออกทางไต
ดังนั้นในระยะสั้น สารเคมีที่ได้รับจะพบมากที่ตับ หลังจากนั้นเมื่อสารเคมีนั้นถูกแปรรูปไปแล้ว สารที่เกิดขึ้น (อาจรวมกับสารตัวแรก) ก็จะอยู่ในที่ๆ เหมาะสมกับคุณสมบัติทางเคมี เช่นสารกำจัดศัตรูพืชและตัวทำละลายอาจอยู่ตามเนื้อเยื่อไขมัน พวกโลหะหนักอาจเข้าไปอยุ่ในกระดูก
สำหรับกลไกในการกำจัดสารพิษมีหลายชนิด เช่นการ conjugate กับ glucuronic acid เป็น glucuronide เป็นต้น

โดย:  นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์ กรมควบคุมโรค  [15 ธ.ค. 2551 12:39]
ข้อคิดเห็นที่ 2 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

สารตกค้างไปสะสมอยู่ที่ส่วนไหนของร่างกาย ขึ้นอยู่กับว่า สารนั้นคืออะไร ร่างกายมีกลไกขจัดสารแปลกปลอมอยู่แล้วถ้าไม่มาก เช่น ตับ ไต

โดย:  สุชาตา ชินะจิตร  [15 ธ.ค. 2551 12:42]
ข้อคิดเห็นที่ 1:3

Kudos! What a neat way of tihnknig about it.

โดย:  Blessing  [31 ต.ค. 2554 14:22]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้