สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ตารางธาตุ

อยากทราบเทคนิคการท่องตารางธาตุจังใครช่วยได้บ้าง

โดย:  top   [19 ธ.ค. 2551 08:11]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  /  ฐานข้อมูล แหล่งสารสนเทศ  /  อื่น ๆ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ไม่สนับสนุนให้ท่อง  แต่มีคำแนะนำให้จำโครงสร้างตาราง และ ชื่อ และ สัญญลักษณ์ ของ แต่ละธาตุ  

สร้าง ตารางธาตุเปล่า  ( Blank Periodic Table )  โดยใช้  Microsoft  Excels  
และ ลองเติม  Atomic Number  ชื่อ  และ  สัญญลักษณ์  ของ แต่ละธาตุ  


Period  1  :  Hydrogen  ;  ________________  ;  Helium        
Period  2  :  Lithium  ;  Beryllium  ;  __________  ;  Boron  ;  Carbon  ;  Nitrogen  :  Oxygen  ;  Fluorine  ;  Neon        
Period  3  :  Sodium  ;  Magnesium  ;  __________  ;  Aluminium  ;  Silicon  ;  Phosphorus  :  Sulfur  ;  Chlorine  ;  Argon        
Period  4  :  Potassium  ;  Calcium  ;  [ Scandium  ;  Titanium  ;  Vanadium  ;  Chromium  ;  Manganese  ;  Iron  ;  Cobalt  ;  Nickel  ;  Copper  Zinc ]  ;  Gallium  ;  Germanium  ;  Arsenic  :  Selenium  ;  Bromine  ;  Krypton        


Group  I A  :  ( Hydrogen )  ;  Lithium  ;  Sodium  ;  Potassium  :  Rubidium  ;  Caesium  ;  Francium        
Group  II A  :  Beryllium  ;  Magnesium  ;  Calcium  :  Strontium  ;  Barium  ;  Radium        
Group  III A  :  Boron  ;  Aluminium  ;  Gallium  :  Indium  ;  Thallium        
Group  IV A  :  Carbon  ;  Silicon  ;  Germanium  :  Tin  ( Sn )  ;  Lead  ( Pb )        
Group  V A  :  Nitrogen  ;  Phosphorus  ;  Arsenic  :  Antimony  ( Sb )  ;  Bismuth        
Group  VI A  :  Oxygen  ;  Sulfur  ;  Selenium  :  Tellurium  ;  Polonium        
Group  VII A  :  Fluorine  ;  Chlorine  ;  Bromine  ;  Iodine  :  Astatine        
Group  VIII A  :  Helium  ;  Neon  ;  Argon  ;  Krypton  :  Xenon  ;  Radon        

Group  I B  :  Copper  ;  Silver  ;  Gold        
Group  II B  :  Zinc  ;  Cadmium  ;  Mercury        
Group  VI B  :  Chromium  ;  Molybdanum  ;  Tungsten

โดย:  นักเคมี  [20 ธ.ค. 2551 10:14]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

http://www.webelements.com/        WebElements - The Periodic Table on The Web        
http://www.chemicalelements.com/        An On-Line Interactive Periodic Table of The Elements        
http://www.dayah.com/periodic/        Dynamic Periodic Table of Elements        

http://www.ktf-split.hr/periodni/en/        
http://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_table        
http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/        
http://education.jlab.org/itselemental/        
http://www.cs.ubc.ca/cgi-bin/nph-pertab/tab/periodic-table

โดย:  นักเคมี  [21 ธ.ค. 2551 21:47]
ข้อคิดเห็นที่ 4:4

http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_element        Chemical Element        
http://www.webelements.com/        WebElements - The Periodic Table on The Web        
http://www.chemicalelements.com/        An On-Line Interactive Periodic Table of The Elements

โดย:  นักเคมี  [2 ม.ค. 2552 14:31]
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :5

ไม่แนะนำให้ท่องไปเรื่อยเฉื่อย  แต่ควรทำความ"รู้จัก" ธาตุสามัญ (ที่ใกล้ตัวเรา เช่นออกซิเจน ฯลฯ) ว่ามีสมบัติอะไร /มีประโยชน์ (หรือพิษภัย) อย่างไร และอยู่ตรงไหนของตารางธาตุ จะได้รู้ว่าอยู่คาบไหน หมู่ใด และทำให้รู้ว่าจัดอิเล็กตรอนอย่างไร,  ทำบ่อย ๆ กับหลาย ๆ ธาตุ,  เปิดตารางธาตุบ่อย ๆ,  เขียนสัญลักษณ์ของธาตุที่เราพอรู้จักแล้วลงในตารางธาตุว่าง ๆ, จะทำให้เราจำสัญลักษณ์และตำแหน่งของธาตุในตารางธาตุได้กว้างขวางขึ้น,  ถ้าจะท่องจำเล่น ๆ ก็แนะนำให้จำทีละหมู่ค่ะ - ให้ท่องเรียงลำดับจากบนลงล่าง (และเขียนด้วย จะจำได้ดีขึ้น),  คิดว่า เราต้องมีความ "อยากรู้" เกี่ยวกับธาตุต่าง ๆ อยู่บ้าง จึงจะช่วยเรื่องความจำ

โดย:  ผศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผดุงทรัพย์  [23 ก.ค. 2553 17:16]
ข้อคิดเห็นที่ 5:7

Vtr0gX I loved your article post.Much thanks again. Fantastic.

โดย:  cheap backlinks  [18 ก.ค. 2557 18:29]
ข้อคิดเห็นที่ 6:8

               

โดย:  qgwy  [20 ก.ย. 2557 20:44]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้