สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การ Dilute toluene จาก 99% เป็น 50 % สามารถใช้น้ำในการ Dilute ได้หรือไม่

ต้องการเจือจาง Toluene เป็น 50 % แต่เมื่อใช้น้ำกลับไม่สามารถละลายได้เพราะเป็นสารมีขั้วกับไม่มีขั้ว จึงอยากขอคำแนะพื้นานอะไรใน Lab บ้างที่จะสามช่วยให้ Toluene ละลายกับน้ำได้

โดย:  ไม่ได้เรื่อง   [19 ธ.ค. 2551 14:52]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  สารตัวทำละลาย
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

( ไม่ใช่คำตอบ )        

http://en.wikipedia.org/wiki/Toluene

โดย:  นักเคมี  [20 ธ.ค. 2551 12:11]
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

ไม่ใช่คำตอบ แต่เป็นคำถามให้คิดต่อ
จะ dilute ไปทำไม เมื่อทำให้เจือจางแล้ว จะเอาไปทำอะไรต่อจึงต้องทำให้เจือจาง

โดย:  สุชาตา ชินะจิตร  [22 ธ.ค. 2551 08:48]
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

ไม่ได้ครับเนื่องจาก Toluene เป็นสารประกอบประเภท BTX (benzene, Toluene, Xylene) ซึ่งมีความเป็นขั้วต่างกับน้ำมาก หากผสมกันแล้วจะเกิดการแยกชั้น ในการ dilute toluene ควร dilute ด้วยสารละลายที่มีความเป็นขั้วไกล้เคียงกันเช่น Hydrocarbon group หรือ alcohol หรือสารประกอบ BTX

โดย:  saksri  [22 ธ.ค. 2551 09:59]
ข้อคิดเห็นที่ 3:4

พอดีมีการทดลองนำวัสดุกันความร้อนชนิดต่างๆ นำมาทดลองการกัดกร่อน ปรากฏว่ามีการทดลองใช้ Toluene ที่เป็นสีดำ ดังนั้นจึงพยายามจะทดลอง% สูงสุดที่วัสดุนั้นทนได้จึงได้ลด % ลงมา

โดย:  ไม่ได้เรื่อง  [23 ธ.ค. 2551 12:49]
ข้อคิดเห็นที่ 4:5

การละลายยางพาราให้เป็นของเหลวเพื่อแยกสิ่งสกปรกออกนั้นจะต้องใช้สารละลายอะไร  และใช้วิธีการใดที่ปลอดภัยที่สุด

โดย:  มังเคร  [8 ก.ย. 2552 16:53]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้