สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การปรับค่า PH ของน้ำ RO

ต้องการปรับค่า PH ของน้ำ RO ด้วยโซดาไฟน้ำให้มีค่า PH อยู่ที่ 6.5-7.5 ใช้ส่วนผสมของโซดาไฟเท่าไหร่โดยใช้เครื่องปั้มน้ำยาอัตโนมัตต้องการทราบด่วน

โดย:  Laundry   [21 ธ.ค. 2551 15:07]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  สารตัวทำละลาย
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ไปถาม ผู้ขายเครื่อง RO จะดีที่สุด        

หมายเหตุ    คำถามแบบนี้ ให้ข้อมูลแค่นี้  ไม่มีใครตอบได้หรอก

โดย:  นักเคมี  [21 ธ.ค. 2551 18:40]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

การปรับค่า pH ของน้ำ RO ด้วย โซดาไฟน้ำ โดยใช้เครื่องปั้มน้ำยาอัตโนมัติ  
โดยทั่วไป จะสามารถ กำหนดให้  เครื่องปั้มน้ำยาอัตโนมัติ  เริ่มทำงาน ที่ pH ค่าหนึ่ง  และ  หยุดทำงาน ที่ pH อีกค่าหนึ่ง ได้

โดย:  นักเคมี  [21 ธ.ค. 2551 18:50]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

http://en.wikipedia.org/wiki/Reverse_osmosis        Reverse Osmosis        
http://chemistry.about.com/od/waterchemistry/a/reverseosmosis.htm        What is Reverse Osmosis ?        
http://www.historyofwaterfilters.com/reverse-osmosis-pc.html        Reverse Osmosis  -  Pros and Cons        

http://en.wikipedia.org/wiki/PH        pH        
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_hydroxide        Sodium hydroxide        
http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts178.html        ToxFAQs for Sodium hydroxide

โดย:  นักเคมี  [21 ธ.ค. 2551 21:22]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้