สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ด่วน 1N HCL เตรียมยังไงครับ

หากเป็น HCL 100%
เราต้องใช้HCL กี่ ml และผสมน้ำกลั่น กี่ ml ครับ
จึงจะได้เป็น 1N HCL


โดย:  pai   [25 ธ.ค. 2551 09:33]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ถ้าคุณ pai สามารถหา HCl 100% ได้นะครับ คงจะคำนวนคร่าวๆ อย่างนี้

สมมติ มี HCl 100% w/w และมีความหนาแน่น 1 g/ml นะครับ (MW ของ HCl = 36.5) ดังนั้น

สารละลาย HCl 100 g (= 100 ml)         มี HCl อยู่ 100 g

ดังนั้น สารละลาย HCl  1000 ml         จะมี HCl อยู่ 100 x 1000/100  = 1000 g = 1000/36.5 = 27.4 mole

ดังนั้น สารละลาย HCl 100%w/w นี้ จะมีความเข้มข้นเท่ากับ 27.4 mol/L (Molar)

เนื่องจาก HCl ประกอบด้วย 1 H ดังนั้น หน่วยของโมลสมมูล/ลิตร (normal, N) จึงเท่ากับ Molar
(เพราะmolar/no.H = normal)

ดังนั้น จาก C1V1    = C2V2    ( C = ความเข้มข้นของสารละลาย, V = ปริมาตรของสารละลาย)

           27.4 x V1 ml    =      1 x 1000 ml (สมมติว่าต้องการเตรียมสารละลาย 1 N HCl ปริมาตร 1000 ml)
 
V1      =     1000/27.4 = 36.5  ml

ดังนั้น ต้องนำสารละลาย HCl 100%w/w มา 36.5 ml  และปรับปริมาตรให้เป็น 1000 ml จะได้สารละลาย HCl ความเข้มข้น 1 N


โดย:  ปั๊ป ทีมงาน ChemTrack  [25 ธ.ค. 2551 10:25](แก้ไขล่าสุด: 25 ธ.ค. 2551 11:02)
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้