สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การนำกลีเซอรีนมาเป็นเชื่อเพลิงที่ใช้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันจะมีอันตรายอย่างไร

กลีเซอรีนที่มาจากไบโอดีเซล

โดย:  niwed   [2 มี.ค. 2552 00:58]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  /  สารเคมีในอุตสาหกรรม
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

อาจ เกิด อุบัติเหตุ ไฟไหม้ ได้        
ถ้ากลีเซอรีนนั้น ยังมีด่างปนอยู่ด้วย อาจกัดกร่อน เตา ที่ใช้        
อาจเกิด สารพิษ จากการเผาไหม้  ที่ไม่สมบูรณ์  ( ซึ่งใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงก็มีโอกาสเกิดได้ )        
ถ้าใช้ผสมกับเชื้อเพลิงอื่น  อาจเกิด สารพิษ จากการเผาไหม้

อาจเกิด อาการวิตกจริต เนื่องจาก คำคัดค้าน และ คำเตือน  จากผู้ที่หวังดี และ ไม่หวังดี

โดย:  นักเคมี  [2 มี.ค. 2552 11:36]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้