สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สารเคมีทดแทนโซดาไฟ

อยากทราบว่ามีสารเคมีชนิดใดบ้างที่ทดแทนโซดาไฟได้บ้างค่ะ

โดย:  ศุภัทรศิริ   [14 พ.ค. 2552 10:07]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์บ้านเรือน  /  สารตัวทำละลาย
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ทดแทน เพื่อใช้ประโยชน์ (use application) ใดครับโดย:  ปั๊ป ทีมงาน ChemTrack  [14 พ.ค. 2552 13:09]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

นำไปใช้ในการทำความสะอาดระบบ CIP ค่ะ

โดย:  ศุภัทรศิริ  [15 พ.ค. 2552 11:30]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

( ไม่ใช่ คำตอบ )        

คำถามนี้ และ คำตอบ ที่ 1 และ 2  ชี้ให้เห็น ตัวอย่างว่า  ถ้าคำถามไม่ชัดเจน และ - หรือ ไม่มีรายละเอียดเพียงพอ  ก็ จะ ต้อง เสียเวลา มาหา ข้อสรุปก่อน ว่า คำถาม คือ อะไร  

คำถาม และ คำตอบ ชุดนี้  ยังสื่อว่า ผู้ถามคิดจากมุมและการรับรู้ของตัวเอง  โดยไม่ได้คิดว่า ผู้อ่าน หรือ ผู้ตอบ หรือ ผู้อยากตอบ รับรู้ข้อมูล หรือ รู้ปัญหาเดียวกัน หรือไม่        
เช่น    
ผู้อ่าน จะทราบได้อย่างไรว่า ผู้ถาม ต้องการหาสารทดแทนโซดาไฟ ที่ใช้ทำอะไร  ( โซดาไฟ ใช้ ประโยชน์ ได้หลายด้าน )  
ผู้อ่าน จะทราบได้อย่างไรว่า ผู้ถาม ต้องการหาสารทดแทนโซดาไฟ  เนื่องจากเหตุอันใด    ( การใช้ โซดาไฟ  มีข้อด้อย หรือ สร้างปัญหา อะไร )  
การทำความสะอาดระบบ CIP    เป็นคำที่ใช้เฉพาะ  คนส่วนใหญ่จะไม่รู้จัก      แต่ แม้จะเป็นคำเฉพาะ ก็ยังมีความหมายครอบคลุมกว้าง  ( เช่น  ทำความสะอาด  ระบบใด  เครื่องจักร  หรือ  วัสดุ  หรือ  อุปกรณ์ ใด )  การที่จะไปเดาเอาเอง ว่า เป็นการทำความสะอาด เมมเบรน ของ ระบบรีเวอร์สออสโมซิส  ก็ไม่แน่ว่า จะตรงกับที่ผู้ถาม ตั้งใจถาม หรือไม่          


โดย:  นักเคมี  [18 พ.ค. 2552 10:14]
ข้อคิดเห็นที่ 4:4

Wow! That's a really neat awnser!

โดย:  Fidelia  [12 ธ.ค. 2554 09:27]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้