สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สารเคมีที่ใช้ในการแช่ล้างอุปกรณ์เครื่องแก้วในห้องแล๊บ

สวัสดีครับ

ผมอยากทราบว่า  หากต้องการล้างเครื่องแก้วที่ถูกต้องควรใช้สารเคมีอะไรแช่ผสม และมีอันตรายแค่ไหน?

ขอบคุณ

โดย:  สอาด  เบ็ญจพัฒน์   [21 มิ.ย. 2552 07:48]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การจัดการความปลอดภัย  /  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  /  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์บ้านเรือน
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ไม่มี สารเคมี หรือ สารเคมีผสม  ที่สามารถ ล้างเครื่องแก้ว ได้ดีในทุกกรณี  ( ไม่มีคำตอบที่ถูกที่สุดเพียง ข้อเดียว )          
ดังนั้น  ถ้าจะคิดใช้สารเคมีใด ควรศึกษา คุณสมบัติ อันตราย ข้อควรระวังในการใช้  ของ สารเคมี นั้น  และ ปฏิบัติงานแบบมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

โดย:  นักเคมี  [21 มิ.ย. 2552 07:59]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้