สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ปิโตเลียมแบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ประเภทของปิโตรเลียม ธาตุที่เป็นส่วนประกอบในสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ชั้นหินที่ปิโตรเลียมถูกกักเก็บไว้ วิธีการสำรวจแหล่งปิโตรเลียม สถานที่ของปิโตรเลียมในประเทศไทย ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะจุดเดือดและจำนวนอะตอมของคาร์บอนในผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่น เหตุผลที่โรงกลั่นน้ำมันส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมทะเลหรือแม่น้ำ แหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยและกระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ

โดย:  สุวรรณา   [11 ก.ค. 2552 09:18]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี  /  สารเคมีในอุตสาหกรรม  /  ฐานข้อมูล แหล่งสารสนเทศ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ประเภท ของ ปิโตรเลียม        
ธาตุที่เป็นส่วนประกอบในสารประกอบไฮโดรคาร์บอน        
ชั้นหิน ที่ ปิโตรเลียม ถูก กักเก็บ ไว้        
วิธีการ สำรวจ แหล่งปิโตรเลียม        
สถานที่ พบ ปิโตรเลียม ใน ประเทศไทย        
ความสัมพันธ์ ระหว่าง สถานะ จุดเดือด และ จำนวนอะตอมของคาร์บอน ใน ผลิตภัณฑ์ ที่ได้จาก การกลั่น  
เหตุผล ที่ โรงกลั่นนำมันส่วนใหญ่ ตั้งอยู่ ริม ทะเล หรือ แม่น้ำ      
แหล่งก๊าซธรรมชาติ ใน ประเทศไทย        
กระบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ        


แก้ไขคำ และ แยกคำ และ จัดข้อความ  ให้แล้ว    นำไปค้นหาคำตอบ ได้ ที่  www.google.com/    ( หวังว่า จะรู้วิธีค้นหา )        

และ  จะ ช่วยตอบ  สัก  หนึ่ง คำถาม    ( เพราะ ง่ายมาก  จนไม่ควรปล่อยให้ไปค้นหาเอง )        

ธาตุที่เป็นส่วนประกอบในสารประกอบไฮโดรคาร์บอน        คำตอบ :  คาร์บอน และ ไฮโดรเจน    หรือ    ไฮโดรเจน  และ คาร์บอน

โดย:  นักเคมี  [11 ก.ค. 2552 12:21]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

ตัวอย่าง  คำถาม ที่ยากกว่า        

คำถาม :  ส่วนประกอบ ใน พริกเกลือ  ( พริก กับ เกลือ )        
คำตอบ :  น้ำตาล  และ  เกลือ  และ  พริก

โดย:  นักเคมี  [11 ก.ค. 2552 12:26]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

ยากมาก ๆ
ฉันก้อกำลังทำอยู่เลย ๆ
คิดไม่ออก ขอมัวไปก่อนแล้วกัน

โดย:  กูรู  [26 ก.พ. 2554 18:21]
ข้อคิดเห็นที่ 4:4

JNRgAH Informative, but not convincing. Something is missing but what I can not understand. But I will say frankly: bright and benevolent thoughts!...

โดย:  Buy oem  [29 ก.ย. 2554 15:40]
ข้อคิดเห็นที่ 5:5

อยากได้คำตอบ ไห้แน่ใจ กว่านี้ ช่วยหน่อยสิ จะทำส่ง อาจารย์

โดย:  ช่วย ตอบ หน่อยน่ะ ขอร้อง  [10 ก.พ. 2555 20:09]
ข้อคิดเห็นที่ 6:7

คำถาม: แหล่งปิโตรเลียมในจังหวัดสงขลาส่วนใหญ่เป็นปิโตรเลียมประเภทใด

โดย:  ช่วยหน่อยนะครับบบ  [25 มิ.ย. 2557 19:17]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้