สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สารลดแรงตึงผิว

คือว่าดิฉันต้องการวิธีตรวจสอบสารลดแรงตึงผิวเนื่องจากต้องการตรวจ
สอบว่าในผงซักฟอกจะมีสารลดแรงตึงผิวมากเพียงใด
เพราะต้องทำโครงงานอยากทราบวิธีตรวจสอบว่าต้องปฏิบัติอย่างไร
วิธีตรวจสอบเป็นอย่างไร เพราะดิฉันต้องตรวจสอบเองรบกวนผู้ตอบ
ช่วยบอกอุปกรณ์และวิธีทดสอบด้วยนะคะด่วนมากๆ
เพราะต้องส่งอาจารย์วันที่ 22 กรกฎาคม 2552 รบกวนนะคะ

ขอบคุณค่ะ

โดย:  ทิพรัตน์   [18 ก.ค. 2552 12:01]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์บ้านเรือน  /  สารลดแรงตึงผิว
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

จากสิ่งที่บอกในคำถาม    ผมเชื่อว่า  เมื่อ บอกวิธีการ   ให้รายชื่อสารเคมี  และ อุปกรณ์ ที่ต้องใช้  ไปแล้ว        อย่างดีที่สุด  คุณจะสามารถไปตอบอาจารย์ว่า  ได้ข้อมูล วิธีการ - สารเคมี - อุปกรณ์  มาแล้ว        ( แล้ว จะทำอย่างไร ต่อไป ? )        

คำแนะนำ  
ขอไปฝึกงานและทำโครงงานกับห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์  ของ  ผู้ผลิตผงซักฟอก  โดย เสนอว่า จะช่วยทำงานวิเคราะห์ ปริมาณ สารลดแรงตึงผิว  ในผลิตภัณฑ์ของเขา และ ใน ผลิตภัณฑ์ ของคู่แข่ง        
หรือ        
ไป ขอ ข้อมูล  จาก  ผู้ผลิตผงซักฟอก  ว่า  ปริมาณ สารลดแรงตึงผิว  ในผลิตภัณฑ์ของเขา และ ใน ผลิตภัณฑ์ ของคู่แข่ง   มีมาก-น้อย เพียงใด    ( ไม่ต้องทำการวิเคราะห์เอง )

โดย:  นักเคมี  [18 ก.ค. 2552 13:13]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

http://books.google.com/books?id=uOA1E6l8RHYC&pg=PA68&lpg=PA68&dq=Titration+with+hyamine+1622&source=bl&ots=DfsJeeO0LO&sig=nnK594BDmvXdUJ9j_R-xxgmkygI&hl=en&ei=r8ZlSu_eKImWkQWX9PXMDg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=7        

Appendix D    Mixed - Indicator Method  ( หน้า 77 )        

แต่ ดู หลักการ วิธีการ และ การเตรียม สารละลาย Hyamine 1622 ใน Appendix C  ( หน้า 76 )

โดย:  นักเคมี  [21 ก.ค. 2552 21:02]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้