สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

CLP ต่างจาก REACH อย่างไร

1. หลักการของ CLP ต่างจาก REACH อย่างไร
2. เราจะต้องทำอย่างไรกับ CLP

โดย:  กฤตนน   [11 พ.ค. 2553 10:36]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด EU REACH
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

1) CLP การจำแนกประเภทสารเคมีอันตราย และสื่สารความเป็นอันตรายนั้นโดยผ่านทาง label และ SDS
  REACH การให้ข้อมูลความเป็นอันตรายของสารเคมีนั้นๆ แก่หน่วยงานภาครัฐ
(ข้อมูลความเป็นอันตราย สามารถดำเนินการได้โดยผ่านการยื่นข้อมูลการจดทะเบียน การจดแจ้ง เป็นต้น)

2) ขึ้นกับประเภทอุตสาหกรรมว่าต้องทำอะไร

โดย:  ปั๊ป ทีมงาน ChemTrack  [11 พ.ค. 2553 20:02]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

SYTEco Received the letter. I agree to exchange the articles.

โดย:  OEM software online  [28 ก.ย. 2554 06:46]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้