สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

CLP ต่างจาก GHS อย่างไร

1. หลักการของ CLP ต่างจาก GHS อย่างไร
2. เราจะต้องทำอย่างไรกับ CLP

โดย:  กฤตนน   [11 พ.ค. 2553 10:47]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด EU REACH
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

1) หลักการ GHS กับ CLP เหมือนกัน แต่รายละเอียดปลีกย่อยบางอย่างต่างกัน
2) ขึ้นกับประเภทอุตสาหกรรมว่าต้องทำอะไร

โดย:  ปั๊ป ทีมงาน ChemTrack  [11 พ.ค. 2553 20:03]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้