สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

แก๊สพิษชนิดใดบ้างที่ทำให้ใบไม้ร่วง ครับ

อยากรู้ว่าแก๊สพิษชนิดใดบ้างครับที่มีผลทำให้ใบไม้ร่วง และถึงตายได้บ้างคับที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

โดย:  anat   [30 มิ.ย. 2553 16:41]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช/สารเคมีทางการเกษตร  /  สารเคมีในอุตสาหกรรม
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

( ตัวอย่าง )        

http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ie50364a007        Effect of Sulfur Dioxide on Plants and Animals

โดย:  นักเคมี  [30 มิ.ย. 2553 21:34]
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

คลอรีน และแอมโมเนียครับ

โดย:  นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์ กรมควบคุมโรค  [3 ก.ค. 2553 13:17]
ข้อคิดเห็นที่ 2 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :3

ก๊าซต่อไปนี้ มีผลต่อพืช และมักเป็น air pollutant ต่อพืช
1) polypeptide ที่มี sulfur เป็นองค์ประกอบเช่น g-glutamic acid-cysteine
2) CO2, และ  CO
3) SO2,  
4) NOx
5) fluorides (เช่น HF) ที่มาจาก องค์ประกอบในแร่ธาตุ หรือปฏิกิริยารีดักชั่นของอลูมิเนียมและฟอสเฟตให้ HF
6) ozone,
7) PAN (peroxyacetyl nitrate)
8) Oxides ของ carbon หรือ  sulfur และ  nitrogen ที่มาจากการเผาไหม้ของน้ำมันและเชื้อเพลิง  เผาถ่านหินและการถลุงแร่ และ fluorides


โดย:  รศ. ดร.อรพิน เกิดชูชื่น  [12 ก.ค. 2553 11:55]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้