สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

หน่วยของความเข้มข้น

อยากทราบว่าหน่วยของความเข้มข้นที่รายงานเป็น % มีหน่วยที่เล็กที่สุดคือ 0.1 % ใช่หรือเปล่าค่ะ  รบกวนขออ้างอิงด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

โดย:  khaddict   [7 ก.ค. 2553 18:03]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  /  อื่น ๆ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

ในที่นี้ที่คุณถาม หน่วยความเข้มข้นก็คือ % ส่วนค่าความเข้มข้นจะเป็นเท่าไรก็แล้วแต่ความละเอียดที่สามารถวัดได้ อาจจะบอกว่า 0.001% ก็ได้ ถ้าวัดได้จริงอย่างนั้น

โดย:  สุชาตา ชินะจิตร  [8 ก.ค. 2553 12:37]
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

Share your weight-loss account


โดย:  RAQUEL CRUZ  [10 ม.ค. 2556 20:06]
ข้อคิดเห็นที่ 3:4

IHOP for everyone totally free hot cakes regarding charitable organisation Feb .. 5

โดย:  Dorothy Wright  [11 ม.ค. 2556 17:37]
ข้อคิดเห็นที่ 4:5

Santa Anita Results

โดย:  SHERYL SUMMERS  [15 ม.ค. 2556 08:54]
ข้อคิดเห็นที่ 5:6

Corey Sipkin/New  #file_links<D>\keywords3.txt,1,S] {York|You are able to} {Daily|Every day} {#|Number} #file_links<D>\keywords1.txt,1,S] {file_links<d>\keywords2.txt,1,s]}  {News|Information} {Published|Released}: #file_links<D>\keywords5.txt,1,S]  06/2/2012 {7|Seven}: #file_links<D>\keywords4.txt,1,S] {37|Thirty seven}:{11|Eleven} {From|Through} {helping the|enhancing the} {city|town} {never forget|always remember} {the|the actual} {terrorist|enemy} {attacks|assaults} {of|associated with} 9/11, {to|in order to} {helping|assisting} {those|individuals} {less|much less} {fortunate|lucky}, {John|Steve} Franco {has left|leaves} {an impression|an impact} {on|upon} {everyone|everybody} {he has|he's} {met|fulfilled}.


โดย:  Jill Nguyen Geldbach  [22 ม.ค. 2556 11:35]
ข้อคิดเห็นที่ 6:7

{Comments|Remarks|Feedback|Responses|Reviews|Opinions|Commentary} {Please|Make sure you|You should|Remember to|You need to|I highly recommend you|Be sure to} {log in|sign in|join|signing in|visit|log on} {to|in order to|to be able to|for you to|to help|so that you can|that will} {comment|remark|opinion|review|thoughts|brief review|provide feedback}. {Civility|Calmness} {matter|issue|make a difference|make any difference|subject|topic|really make a difference} {#|Number} #file_links<D>\keywords14.txt,1,S] file_links<D>\keywords13.txt,1,S] s; {c|d|chemical|h|g|t|k} #file_links<D>\keywords12.txt,1,S] {lick|riff|coat} {he|he or she|this individual|they|he / she|your dog|the guy} #file_links<D> #file_links<D>\keywords15.txt,1,S] \keywords11.txt,1,S] {re|lso are|re also|regarding} {to read|to see|to learn|you just read|to study|to read through|to learn to read} {our|the|our own|each of our|your|all of our|some of our} {commenting|leaving comments|writing comments|placing comments|posting comments} {guidelines|recommendations|suggestions|tips|rules|pointers|regulations}. {Log in|Sign in|Join|Signing in|Visit|Log on}


โดย:  Milaluna Uygongco  [7 ก.พ. 2556 09:01]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้