สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

MSDS Product

มีผลิตภัณฑ์ใหม่ (วัตถุดิบที่ใช้ในอาหารสัตว์) ต้องการจัดทำ MSDS  ต้องทำอย่างไร

โดย:  supatra   [9 ก.ค. 2553 15:35]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (MSDS)
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

การทำ SDS ขั้นแรกคือต้อง ทำ ความเข้าใจ

1) การจำแนกประเภทสารเคมี
2) ความเป็นอันตรายของสาร
3) การควบคุมการเป็นอันตรายของสารนั้นต่อ คน และสิ่งแวดล้อม
4) การป้องกัน ระงับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
5) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเข้าใจทั้ง 5 ข้อนี้ ก็สามารถเขียน SDS ได้ทั้ง 16 ข้อครับ

โดย:  ปั๊ป ทีมงาน ChemTrack  [11 ก.ค. 2553 21:12](แก้ไขล่าสุด: 12 ก.ค. 2553 08:20)
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้