สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

เรื่องยา

อยากทราบว่า ถ้ามีสารไกลโฟเสต 62% เราจะทำอย่างไรให้ได้สารไกลโฟเสต 48%

โดย:  นิติภพ   [9 ก.ค. 2553 15:57]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช/สารเคมีทางการเกษตร
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

48  x  ( 100 / 62 )    =    77.42    

" Glyphosate  62 % "    77.42    +    Diluent    22.58

โดย:  ANS  [10 ก.ค. 2553 05:33]
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

อยากทราบว่า ถ้ามีสารไกลโฟเสต 62% เราจะทำอย่างไรให้ได้สารไกลโฟเสต 48%

ใช้สูตร N1V1 = N2V2
เช่น จะผสมสารไกลโฟเสต 48% จำนวน 1 ลิตร (1000 mL) จากสารไกลโฟเสต 62%
จากสูตร    N1V1 = N2V2  แทนค่า N1  = 62% N2 = 48 , V2 = 1000 mL ดังนั้น V1 = (1000 x 48%)/ 62% = 775 mL

นั่นคือ นำสารไกลโฟเสต 62% มา 775 mL ผสมแล้วปรับปริมาตรเป็น 1000 mL (1 ลิตร)  


โดย:  รศ. ดร.อรพิน เกิดชูชื่น  [12 ก.ค. 2553 12:11]
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

ขอบคุณครับ

โดย:  นิติภพ  [17 ก.ค. 2553 21:51]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้