สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สาร limonene ยับยั้ง  Rhizopus

อยากถามว่าถ้าจะทำโครงงานเรื่องการยั้บยั้ง Rhizopus  โดยใช้น้ำมันหอมระเหยจากผิวมะกรูดที่มีสาร limonene  อยู่ในการยับยั้ง  โดยจะเอาเชื้อรานี้จากขนมปังมาทำการทดลอง   อยากถามว่าสาร limonene  มันยับยั้งเชื้อรานี้ได้อย่างไรค่ะ

โดย:  แสงตะวัน   [11 ก.ค. 2553 07:21]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด กระบวนการผลิตและการใช้ประโยชน์  /  การวิเคราะห์ ทดสอบ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

( ข้อคิดเห็น  เรื่อง การทำโครงงาน )        

ถ้าทำโครงงาน  โดยอาศัย ข้อมูล หรือ หลักการเบื้องต้น หรือ ทฤษฎี ว่า น้ำมันหอมระเหย จากผิวมะกรูด  ( ซึ่งมี Limonene ) สามารถยับยั้ง เชื้อรา ได้     คำตอบที่ต้องการ  คือ  สิ่งที่จะได้เรียนรู้ จากการทำโครงงาน  ( นอกเหนือจาก ข้อสรุปว่า  ต้องใช้อย่างไร ใช้ในปริมาณเท่าไร หรือ ในอัตราส่วนเท่าไร  ยับยั้งเชื้อราได้นานเท่าไร  ใช้กับอาหารได้หรือไม่  ฯลฯ )  ดังนั้น  คำตอบนี้  ควรจะค้นคว้าด้วยตนเอง เมื่อทำโครงงานไปแล้ว มากกว่าที่จะรู้คำตอบตั้งแต่ต้น แล้วจึงไปทำโครงงาน        

แต่ในทางกลับกัน  ถ้าโครงงานนี้ เป็นการขยายผลหรือทำต่อเนื่องจากโครงงานเดิมในหัวข้อเดียวกัน  การรู้ว่า กลไกการยับยั้งเชื้อราเป็นอย่างไร  จะทำให้การวางแผนทำโครงงาน และ การกำหนดรูปแบบของโครงงาน  ง่ายและตรงประเด็นกว่าเดิม        ( หมายความว่า ถ้าเป็นแบบนี้ ก็ควรถามคำถามนี้ และ พยายามหาข้อมูลและคำตอบให้ได้ )

โดย:  ANS  [11 ก.ค. 2553 08:08]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้