สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

พิษของสาร KClO3 ต่อพืช และเชื้อรา

อยากทราบความเป็นพิษของ KClO3  ที่มีต่อพืชและเชื้อรา ครับ ว่าเกิดยังไง
ทำปฎิกิริยากับส่วนไหนของเซลล์ ลองหาดูแล้ว ไม่เจอละเอียดเท่าที่ต้องการครับ

โดย:  GATTO   [12 ก.ค. 2553 23:11]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช/สารเคมีทางการเกษตร
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

ลองไปอ่านในบทความนี้ดู
Nitrate reduces the detrimental effect of potassium chlorate on longan (Dimocarpus Longan Lour.) trees

Xu-Ming Huanga, , , Jie-Mei Lub, Hui-Cong Wanga, Cheng-Lin Zhangc, Liang Xieb, Rui-Tao Yanga, Jian-Guo Lia and Hui-Bai Huanga
aPhysiological Laboratory for South China Fruits, College of Horticulture, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China
bGuangzhou Agricultural Technology Extension Center, Guangzhou 510520, China
cCollege of Resources and Environment, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, China
Received 17 November 2005;  revised 22 January 2006;  accepted 25 January 2006.  Available online 2 March 2006.
Abstract
A recent finding that potassium chlorate induces longan (Dimocarpus Longan Lour.) flowering at any seasons has led to wide use of this chemical in longan industry for off-season harvest, despite the risk of injury to the tree. In this paper, we examined the influences of pretreatment of nitrate by foliar spray with 3% potassium nitrate on the responses of potted longan (Dimocarpus longan Lour.) cv. Shixia (a subtropical ecotype) trees to soil applications of potassium chlorate at 10 and 20 g plant−1. Chlorate treatments caused severe leaf drop and chlorophyll breakdown and suppressed budbreak, flowering and shoot growth. Pretreatment of potassium nitrate reduced the severity of leaf drop and chlorophyll breakdown caused by chlorate but the extend was less significant in high dosage chlorate (20 g plant−1) treatment than low dosage (10 g plant−1) chlorate treatment. Potassium nitrate did not alleviate the suppression effect of chlorate on budbreak, flowering and shoot growth, although it promoted these processes per se. Chlorate treatment resulted in only a transient accumulation of chlorate in the leaves, which peaked around 14 days after chlorate treatment (DACT), while chloride accumulated constantly within 28 DACT. Pretreatment of potassium nitrate tended to promote chlorate accumulation but did not cause a significant change in chloride accumulation. Severity of leaf drop was not significantly correlated to chlorate accumulation but significantly to chloride accumulation, suggesting that toxicity of chlorate to longan tree was realized during the chloride-producing process of chlorate reduction. Nitrate influenced the correlations between severity of leaf drop and chloride accumulation by reducing the slopes of the regressed lines of leaf drop versus chloride, indicating that nitrate reduced the sensitivity of longan trees to the toxic intermediates produced during chlorate reduction. The results indicate that the application rates were excessive for potted trees. The potential benefit of potassium nitrate in a longan production system based on application of chlorate needs to be evaluated in field trees.
จาก ScienceDirect (Search Google ดู)

โดย:  นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์ กรมควบคุมโรค  [13 ก.ค. 2553 09:06]
ข้อคิดเห็นที่ 2 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

ระวังอันตรายจากการระเบิดด้วย

โดย:  สุชาตา ชินะจิตร  [13 ก.ค. 2553 09:07]
ข้อคิดเห็นที่ 1:3

ขอบคุณครับ

โดย:  GETTO  [15 ก.ค. 2553 09:12]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้