สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การละลายโฟม        ( ศึกษาอัตราการละลายของโฟมในตัวทำละลายที่ต่างกัน )

จากที่เคยทราบมาว่าโฟมสามารถละลายในน้ำมันหอมระเหยจากผิวมะกรูดได้  เนื่องจากในน้ำมันหอมระเหยจากมะกรูดนี้เป็นสารไม่มีขั้ว  และโฟมพอลิสไตรีนก็เป็นสารไม่มีขั้วเหมือนกัน  จึงสามารถละลายกันได้  แล้วถ้าอย่างงั้นเราสามารถใช้สารละลายที่ไม่มีขั้วทุกชนิดละลายแทนได้หรือไม่

โดย:  แสงตะวัน   [13 ก.ค. 2553 16:20]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  สารตัวทำละลาย
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

หลักการถูกต้อง แต่ความสามารถในการละลายของตัวทำละลายแต่ละตัวกับตัวถูกละลายต่างกัน ในกรณีโฟมจึงสามารถใช้ตัวทำละลายที่ไมขั้ว เช่น เฮกเซน หรือ ปิโตรเลียม-อีเเทอร์ได้

โดย:  สุชาตา ชินะจิตร  [15 ก.ค. 2553 08:11]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้