สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การทดสอบสินค้าที่ใช้กับอาหาร

ต้องการส่งภาชนะที่ทำจากโลหะ มีการชุบผิวด้วย โครเมี่ยมไปยัง EU จะต้องทำการทดสอบอะไรบ้างครับ เพราะว่าส่งออกเป็นครั้งแรก

โดย:  artithouse   [15 ต.ค. 2553 14:07]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด EU REACH
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

โปรดศึกษารายละเอียดในกฎหมายเกี่ยวกับภาชนะบรรจุอาหาร (Food contact materials)
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/index_en.htm

โดย:  SOS  [22 ต.ค. 2553 10:09]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้