สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

หาความเข้มข้น

ถามหน่อยครับความเข้มข้นเท่ากับเท่าไร

ปิเปตสารตามตาราง ในขวดวัดปริมาตร 10 ml
methanol (ml)      iso-propanal (ml)
     0.5                  0.5           ขวด1
     1.0                  0.5           ขวด2
     1.5                  0.5           ขวด3
 ปรับปริมาตรเป็น 10 ml ด้วยน้ำกลั่น

ความเข้มข้นของ ขวด 1 ขวด 2 ขวด 3 เท่ากับไร

โดย:  bank   [11 พ.ย. 2553 19:40]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ขวด 1     Methanol  5 % v/v    ;    IPA  5 % v/v    

ขวด 2     Methanol  10 % v/v    ;    IPA  5 % v/v    

ขวด 3     Methanol  15 % v/v    ;    IPA  5 % v/v    

โดย:  นักเคมี  [12 พ.ย. 2553 02:37]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้