สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

เอทานอล

สมบัติเฉพาะ และ สมบัติทั่วไป ของเอทานอลคืออะไร

โดย:  wawa   [15 พ.ย. 2553 21:09]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

สมบัติเฉพาะ  คือ  สมบัติที่เป็นของเอทานอลแต่เพียงผู้เดียว ไม่เหมือนแอลกอฮอล์อื่นๆ        

สมบัติทั่วไป คือ  สมบัติของเอทานอล ที่เหมือนแอลกอฮอล์อื่นๆ        

โดย:  นักเคมี  [15 พ.ย. 2553 23:24]
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

ขยายความว่า สมบัติทางกายภาพบางอย่าง เช่น จุดเดือดก็ต้องมีค่าเฉพาะของมัน จุดเดือดของethanol คือ 78-80 C ของmethanol คือ 64-65 C

โดย:  สุชาตา ชินะจิตร  [16 พ.ย. 2553 20:02]
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

สมบัติทั่วไปของเอทานอล ได้แก่อะไรบ้างค่ะ

โดย:  ืืnan  [23 ม.ค. 2554 20:04]
ข้อคิดเห็นที่ 3:4

สมบัดทั่วไปของเอทานอลได้แกอะไร

โดย:  pam  [27 พ.ค. 2555 20:04]
ข้อคิดเห็นที่ 4:5

สมบัติทั่วไปของเอทานอลได้แก่อะไรบ้างไม่ตอบหละค่ะ


โดย:  pamและpai  [27 พ.ค. 2555 20:07]
ข้อคิดเห็นที่ 5:6

เอ้าวันนี้ไปเหนตอบชะที


โดย:  pam  [29 พ.ค. 2555 20:49]
ข้อคิดเห็นที่ 6:7

อุอิอุอิ

โดย:  ร้เดะเ้่า่้เดเ้่าส่า้เดกำดเ้่  [9 มิ.ย. 2556 08:18]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้