สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การหาสภาวะที่เหมาะสมในการทดลอง

หัวข้องานคือหาปริมาณโคบอลต์ในน้ำตัวอย่างและในวิตามินบี 12 โดยเทคนิค Sequential injection analysis (SIA) โดยใช้ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และลูมินอลเป็นรีเอเจนต์ และมีเครื่อง Fluorescense เป็น Detector เราควรจะวางแผนในการหาสภาวะที่เหมาะสมในการทดลองอย่างไรบ้างและหาอะไรบ้างค่ะ

ขอบคุณค่ะ

โดย:  ผู้ต้องการคำปรึกษา   [17 ธ.ค. 2553 00:01]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด กระบวนการผลิตและการใช้ประโยชน์  /  การวิเคราะห์ ทดสอบ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ได้ความรู้  มากเลย ขอบคุณครับ
วิตามิน บี3 victaminB3
I know it's dangerous.
 Thanks.
http://ac-beauty.ibuy.co.th/shop
I know it's dangerous.
 Thanks.

โดย:  วิตามิน บี3  [31 ก.ค. 2554 17:22]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้