สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

การเปลี่ยนหน่วย

การเปลี่ยนหน่วยจาก mM เป็น ppm ทำอย่างไรค่ะ
เช่น 1mM เป็นกี่ ppm
แล้วถ้าสารนั้นเป็นสารละลายจะเปลี่ยนจาก mM เป็น ppm อย่างไรค่ะ

ขอบคุณค่ะ

โดย:  คนไม่รู้   [23 ธ.ค. 2553 19:33]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  /  สารตัวทำละลาย
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

1 mM    =    1 / 1000 M    =    0.001 M    =    0.001 Mole / L    =    0.001 Mole / L    x    ( ??? g / Mole )    =    0.001 x ??? g / L    =    0.001 ??? g / L    x    ( 1000 mg / g )    =    ??? mg / L    

Density  of  Solution  =  YYYYYYY mg / L

ppm    =    ??? mg / L    /    ( YYYYYYY mg / L )    x    1000000 ppp / 1        


So ,  you  must  know    - - >  
Value of  ???    ( Molar Weight  of  your substance )    
and    
Density  of  Solution    

or    

Example  

If  you  start  from  1 mM  of  solid        ( easier )

1  mM    =    ??? mg    

Mix  ???  with  50000 mg  of  Water

ppm    =  ???  /  ( 50000 + ??? )    x    1000000

โดย:  Gutter No Overflow  [24 ธ.ค. 2553 06:02]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

I acatully found this more entertaining than James Joyce.

โดย:  Velvet  [22 ธ.ค. 2554 12:45]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้