สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

วิธีการวัดค่าเปอร์ออกไซด์ในน้ำมันเหม็นหืน

อยากทราบวิธีการวัดค่าเปอร์ออกไซด์ในน้ำมันเหม็นหืน  กำลังทำโครงงานครับ

โดย:  นักเรียน   [27 ธ.ค. 2553 11:02]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด กระบวนการผลิตและการใช้ประโยชน์  /  การวิเคราะห์ ทดสอบ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

http://en.wikipedia.org/wiki/Peroxide_value        Peroxide Value        
http://www.springerlink.com/content/w21l37151q2288v8/        


http://www.eplantscience.com/index_files/plant%20protocols/Lipids/determination_of_peroxide_value.php        

Determination of Peroxide Value

Rancidity is brought about by the action of air (oxidative rancidity) or by microorganisms (ketonic rancidity) in oil. In oxidative rancidity oxygen is taken up by the fat with the formation of peroxides. The degree of peroxide formation and the time taken for the development of rancidity differ among oils.


Principle :  
Peroxide Value is a measure of the peroxides contained in the oil. The peroxides present are determined by titration against thiosulphate in the presence of KI. Starch is used as indicator.


Materials  :  
Solvent Mixture  -  Mix two volumes of glacial acetic acid with one volume of chloroform.
5% Potassium Iodide Solution.
1% Starch Solution.
N/500 Sodium Thiosulphate Solution.  Prepare N/10 solution and dilute to N/500 on the day of use.


Procedure :  

1.    Weigh 1g of oil or fat into a clean dry boiling tube and add 1g of powdered potassium iodide and 20mL of solvent mixture.

2.    Place the tube in boiling water so that the liquid boils within 30 seconds and allow to boil vigorously for not more than 30 seconds.

3.    Transfer the contents quickly to a conical flask containing 20mL of 5% Potassium iodide solution.

4.    Wash the tube twice with 25mL water each time and collect into the conical flask.

5.    Titrate against N/500 Sodium thiosulphate solution until yellow color is almost disappeared.

6.    Add 0.5 mL of Starch Solution, shake vigorously and titrate carefully till the blue color just disappears.

7.    A blank should also be set at the same time.

Calculation  :  

Peroxide Value  ( milliequivalent peroxide / kg Sample )    =    [ S x N x 1000 ]  /  [ Weight of Sample (g) ]        

where ,
S  =  mL of  Na2S2O3    ( Test - Blank )    and    N  =  Normality of Na2S2O3  


References :  
1.  Cox, H E and Pearson, D  (1962)  The Chemical Analysis of Foods  Chemical Publishing Co Inc  New York  p 421.

โดย:  นักเคมี  [27 ธ.ค. 2553 21:22]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

ถ้าต้องการเอาน้ำมันออกจากอาหารแล้วค่อยนำมาวิเเคราะห์ด้วยวิธีนี้ จะได้ไหม และมีวิธีสกัดเอาน้ำมันออกจากอาหารอย่างไร

โดย:  kat  [17 ก.ย. 2555 19:41]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้