สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

กลิ่นจากยางไม้

กลิ่นของเยื่อกระดาษที่นำมาผ่าน กระบวนการอบด้วยไอความร้อน  น่าจะมาจากสารเคมีตัวไหนได้บ้างครับ
- ถ้าเป็น ลินิน อันตายของมันคืออะไรครับ
- ผมจะหาข้อมูลอันตรายของลินินได้จากที่ไหนครับ

โดย:  SDR   [12 ก.ค. 2550 16:00]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด พิษวิทยา  /  ฐานข้อมูล แหล่งสารสนเทศ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

เราก็อยากรู้เรื่องนี้เหมือนกันจะได้เอาไปทำรายงานส่งครู


โดย:  ไม่รุ้  [13 ก.ค. 2550 18:12]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

กลิ่นของเยื่อกระดาษที่ผ่านกระบวนดัวกล่าวนั้น อาจมาจาก mercaptan ก็ได้ค่ะ ซึ่งข้อมูลของสารนี้สามารถเสิร์ชที่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมลองดูที่เอกสารนี้นะคะ
http://www.diw.go.th/EMS%20for%20SMEs%20Website/page%203_files/text/env/pulp-paper/thai/chap3.pdf


โดย:  เอ๋  [14 ก.ค. 2550 12:19]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

ขอบคุณคุณ เอ๋ มากนะครับ

โดย:  SMR  [17 ก.ค. 2550 15:39]
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :4

บทความนี้อาจช่วยได้ค่ะ

พงศธร ชัยวิชิต, พนิตนาฎ จันทรานุภาพ, ประวิตร จันทรานุภาพ.ปัจจัยที่มีผลต่อการแยกลินินจากเยื่อคราฟท์ไม้ยูคาลิปตัสด้วยกรดเปอร์ออกซีแอซิ ติ.วารสารวิจัยและฝึกอบรม 7,3(พ.ค.-ส.ค. 47),.60-66.

โดย:  นางสาวสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์  [18 ก.ค. 2550 08:58]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้