สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

มาตรา 33 ในระเบียบ Reach สาระสำคัญ คืออะไรค่ะ

มาตรา 33 ในระเบียบ Reach  มีความหมาย สาระสำคับว่าอย่างไรค่ะ

โดย:  petchprapha   [26 เม.ย. 2554 20:17]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด EU REACH
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

มาตรา 33 - การสื่อสารข้อมูลสารเคมีในผลิตภัณฑ์

หากสินค้ามีสารเคมีใน Candidate list > 0.1%w/w ต้องสื่อสารข้อมูลของสารเคมี

หมายถึง ต้องบอกลูกค้าว่า สินค้าของเรามีสารเคมีใน Candidate List
ความเป็นอันตรายของสารเคมี แนวทางการใช้สินค้าของเราอย่างปลอดภัย เช่น จัดทำฉลาก

สารใน Candidate List ตอนนี้มี 46 ตัว สามารถเพิ่มขึ้นได้ตลอด
ตรวจสอบได้ที่ http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

เริ่มใช้ 1 มิ.ย. 2554

โดย:  Parp  [26 เม.ย. 2554 21:56]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้