สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

อยากทราบวิธีการหาโลหะหนักในเซรามิก

อยากทราบวิธีการหาโลหะหนักในเซรามิกโดย:  Ae   [20 ก.ค. 2550 10:24]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด การวิเคราะห์ ทดสอบ  /  โลหะหนัก  /  สารเคมีในอุตสาหกรรม  /  อื่น ๆ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

การตรวจสอบโลหะหนักในผลิตภัณฑ์เซรามิก โดยทั่วไปจะหาปริมาณ แคดเมียม (Cd) และ ตะกั่ว (Pb) ที่ตกค้างอยู่ เพราะโลหะเหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่พบในชั้นเคลือบของผลิตภัณฑ์เซรามิกที่เติมลงไปเพื่อเพิ่มสีสัน ความมันวาว เป็นต้น และโลหะดังกล่าวนั้นมีพิษต่อร่างกายดังที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าก่อให้เกิดโรคใดได้บ้าง ดังนั้น US FDA และ EC ได้ควบคุมการปนเปื้อนโดยโลหะเหล่านี้ในภาชนะเซรามิก โดยมีการอ้างวิธีทดสอบตามมาตรฐานแตกต่างกัน เช่น

- BS 6748:1986 "Limits of metal release from ceramic ware,  glassware, glass ceramic ware and vitreous enamel ware"
- AOAC 973.32 "Lead and Cadmium Extracted from Ceramic ware"  
- ASTM 1466.00 "Graphite furance atomic absorption spectrometric determination of Pb and Cd extracted from ceramic foodware"
- US FDA 4.1 Flame Atomic Absorption Spectrometric Determination of Lead and Cadmium Ectracted from Ceramic Foodware"

วิธีทดสอบโลหะข้างต้นเป็นเพียงวิธีมาตรฐานส่วนหนึ่งเท่านั้นที่นิยมใช้กัน โดยมีหลักการเบื้องต้นดังนี้ 1) สกัดโลหะหนักจากเซรามิก โดยใช้กรด ซึ่งแต่ละวิธีมาตรฐานก็จะใช้ ชนิด ความเข้นข้ม เวลาในการสกัดต่างกัน 2) วิเคราะห์หาปริมาณโลหะโดยเทคนิคต่างๆ ซึ่งแต่ละวิธีมาตรฐานก็กำหนดเทคนิคต่างกันไป เช่น ใช้เทคนิค Atomic Absorption Spectrometry เป็นต้น

ดังนั้นการเลือกใช้วิธีมาตรฐานต่างๆ นั้น ควรคำนึงถึงอุปกรณ์ เครื่องมือ ปริมาณสารที่ต้องการวิเคราะห์ ราคาค่าใช้จ่าย ด้วย

ปล. วิธีมาตรฐานดังกล่าวข้างต้น สามารถสืบค้นได้ทางอินเทอร์เน็ต หรือ สำนักหอสมุดฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ครับ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ คุณพิมพ์วัลคุ์ และผศ.ดร. นเรศ ในการเอื้อเฟื้อข้อมูล

โดย:  ปั๊ป  [20 ก.ค. 2550 11:02]
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :2

คำตอบของคุณปั๊ป ถูกต้อง และครบถ้วนแล้วค่ะ

โดย:  ผศ. ดร.สุกัญญา สุนทรส  [25 ก.ค. 2550 09:24]
ข้อคิดเห็นที่ 2:20

อยากทราบว่าสารเคมีใดที่สามารถตรวจสอบโลหะหนักที่มีค่าตั้งแต่ 1 ppm ในภาชนะที่เป็นพลาสติกได้บ้างค่ะ

ขอบคุณค่ะ

โดย:  Customer Service  [17 เม.ย. 2551 14:46]
ข้อคิดเห็นที่ 3:21

Intelligence and simplicity - easy to undestrand how you think.

โดย:  Madelin  [22 มี.ค. 2555 12:58]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้