สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สอบถามนิยามศัพท์

คำว่า ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร หมายถึงอะไรคะ สามารถหาข้อมูลจากที่ไหนำด้บ้างคะ

ขอบคุณคะ

โดย:  ปุ้ย   [15 ก.ย. 2554 09:12]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช/สารเคมีทางการเกษตร  /  ฐานข้อมูล แหล่งสารสนเทศ
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

ในขณะนี้ผมยังไม่เคยได้ยิน definition ที่ถูกต้องของคำนี้
เนื่องจากเป็นคำพูดที่นิยมในประเทศไทย แต่ในต่างประเทศมักจะหมายถึงกระวบนการทางชีวเคมีในพืช
มีคำว่า Agricultural chemical ซึ่งหมายถึง pesticides , fertilizer เป็นต้น หานใน Google ดูก็ได้
คำนี้ที่จริงคล้ายคำว่า pesticides ที่มีคำจำกัดความที่แน่นอนของ FAO

โดย:  นพ.พิบูล อิสสระพันธุ์ กรมควบคุมโรค  [16 ก.ย. 2554 03:50]
ข้อคิดเห็นที่ 1:4

The paragon of unedrstnaidng these issues is right here!

โดย:  Vina  [13 มิ.ย. 2555 21:10]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้