สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

คลอรีนน้ำ 10% สำหรับใช้ล้างทำความสะอาดพื้น

คลอรีนน้ำ 10% สำหรับใช้ล้างทำความสะอาดพื้น กำจัดแบคทีเรีย                  ควรใช้ความเข้มข้นเท่าไหร่คะ   และจะต้องใช้คลอรีนน้ำ 10% กี่ ml และเติมน้ำกี่ ml  (ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบคะ)

โดย:  kk   [1 พ.ย. 2554 18:22]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  /  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์บ้านเรือน
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:2

ถ้าเป็นพื้นห้องธรรมดา ใช้คลอรีนเข้มข้นประมาณ 200 ppm แต่ถ้าเป็นพื้นห้องน้ำ (พื้นที่ปนเปื้อนสิ่งปฏิกูลมาก) จะใช้คลอรีนเข้มข้นประมาณ 600 ppm ค่ะ

คลอรีนน้ำ 10%    มี คลอรีน  =    100,000  ppm*  
[*ppm = part per million หรือ ส่วนในล้านส่วน เช่น คลอรีนในน้ำเข้มข้น 1 ppm หมายถึง น้ำ 1,000,000 มิลลิลิตร มี คลอรีน 1 มิลลิลิตร]

ตัวอย่างการคำนวน เมื่อต้องการเจือจางให้ได้คลอรีนความเข้มข้น 200 ppm จำนวน 1,000 ml

สูตรคำนวน M1 x V1 = M2 x V2

M1 = ความเข้มของคลอรีนน้ำ 10%
V2 = ปริมาตรของคลอรีนน้ำ 10%
M2 = ความเข้มข้นของคลอรีนที่ต้องการเตรียม
V2 = ปริมาตรของคลอรีนที่ต้องการเตรียม

100,000 ppm  x V1 ml   =   200 ppm x 1,000 ml
                     V1   =   (200 x 1,000) / 100,000 = 2 ml

ใช้คลอรีนน้ำ 10%    2 ml  + น้ำ 998 ml

อ้างอิงข้อมูล
http://www.vahealth.org/childadolescenthealth/EarlyChildhoodHealth/HealthyChildCareVA/documents/2009/doc/Disinfectionguidelines-childcare_8_14_09_FINAL.doc

http://www.michigan.gov/documents/Guidelines_for_Environmental_Cleaning_125846_7.pdf

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
http://www.chemtrack.org/Board-Detail.asp?TID=0&ID=4098

โดย:  ขวัญนภัส ทีมงาน ChemTrack  [2 พ.ย. 2554 16:51]
ข้อคิดเห็นที่ 2:3

ขอบคุณมากเลยนะคะ  

โดย:  kk  [2 พ.ย. 2554 17:49]
ข้อคิดเห็นที่ 3:4

นำ้ 300 ลิตร ความเข้มของคลอรีน10%. ต้องใช้คลอรีนเท่าไหร่ค่ะ

โดย:  Kannika  [19 ก.ย. 2559 16:18]
ข้อคิดเห็นที่ 4:6

คลอรีความเข้มข้น 10% โดยใส่น้ำลงไป 25 kg  ใช้คลอลีน 5 g จะมีความเข้มข้นเท่าไหร่ค่ะ

โดย:  Nattiya  [8 มิ.ย. 2562 06:26]
ข้อคิดเห็นที่ 5:7

ขออนุญาตเรียนถามค่ะ
หากจะใช้คลอรีนผสมน้ำทำความสะอาดพื้น สำนักงาน ทำได้หรือไม่ และจะเป็นอันตรายกับพนักงานหรือไม่คะ และหากทำได้ต้องใช้สัดส่วนในการผสมเท่าไหร่คะ ควรใช้แบบผงหรือแบบน้ำ
ขอบคุณค่ะ

โดย:  สุดาพร แสงอ่อน  [2 มี.ค. 2563 20:13]
ข้อคิดเห็นที่ 6:8

อยากรู้เรื่องของคลอรีนน้ำของส่วนผสมน้ำว่าปริมาณของส่วนที่เหลือ

โดย:  วนิดา  [29 เม.ย. 2564 10:54]
ข้อคิดเห็นที่ 7:9

ผมมีผมมีคลอรีนผง 90% ต้องการผสมน้ำ 1000 ลิตรให้ได้ความเข้มข้น 10% ต้องใช้คลอรีนผงเท่าไหร่ครับ

โดย:  ธนวัฒน์. ไกรทอง  [13 ส.ค. 2564 18:09]
ข้อคิดเห็นที่ 8:10

น้ำ 200 ลิตร ต้องการความเข็มข้น 200 PPM ต้องใช้คอรีนเท่าไหร่ค่ะ

โดย:  ประภาศรี วิชยศึก  [16 ต.ค. 2565 07:39]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้