สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

ขอความรู้เรื่อง REACH ที่เกี่ยวข้องกับ ลวดเชื่อมเงิน

เพิ่มเติมคำถามค่ะ
คือ จะขายลวดเชื่อมเงินให้กับลูกค้า
ซึ่งลูกค้าจะผลิตเป็นแอร์คอนดิชั่น  ส่งขายใน EU ดังนั้น ลูกค้าจึงร้องขอ REACH CER เพื่อให้สอดคล้อง แต่ผู้ผลิต ลวดเชื่อมเงินได้แจ้งว่าได้ Registration แล้วและมีเอกสารให้ดูเป็นหลักฐาน แต่ลูกค้าที่จะซื้อลวดเชื่อม
แจ้งว่าไม่เพียงพอ  ต้องให้มี REACH CER ด้วย
ซึ่งทางเราก็สอบถามไปยังลูกค้าเพื่อ ขอรายละเอียดที่ต้องทำการทดสอบ เพื่อแจ้งหน่วยงานที่จะทำการทดสอบให้  แต่ข้อมูลที่ได้เป็นเพียง requirement กว้างๆ ซึ่งทางเราได้ให้ข้อมูลไปยังหน่วยงานที่จะทำการทดสอบให้  ก็แจ้งกลับมาว่า รายการที่ทางเขาจะทดสอบให้เป็นไปตาม มาตรฐาน
ซึ่งเราเองก็ยังไม่มั่นใจว่าเมื่อทดสอบมาแล้วจะใช้ได้หรือไม่ เกรงว่าจะเสียเงินแปล่า
จึงอยากขอคำแนะนำค่ะ

โดย:  นีส   [21 ม.ค. 2555 09:16]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด EU REACH
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

ให้ supplier ที่ขายขดลวด ทำหนังสือรับรองตนเอง (self-declaration) ว่าตนเองปฏิบัติตามกฎหมาย REACH ไม่ต้องดำเนินการทดสอบ

โดย:  ปั๊ป  [25 ม.ค. 2555 21:45]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้