สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

สารเคมีทางการเกษตร

เมื่อฉีดพ่นสารเคมีแล้วต้องใช้ระยะเวลานานเท่าใดจึงจะสามารถเฃ้าแปลงได้โดยไม่เป็นอันตราย

โดย:  สุพรรษา   [11 ก.พ. 2555 17:14]
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก:  เมนูนานาสาระ และหมวด พิษวิทยา  /  สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช/สารเคมีทางการเกษตร
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1 ของผู้ทรงคุณวุฒิ :1

ควรอ่านวิธีใช้ที่ฉลาก และปฏิบัติตาม สารแต่ละตัวมีระยะเวลาใช้ต่างกัน

โดย:  สุชาตา ชินะจิตร  [17 ก.พ. 2555 08:32]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้