สนับสนุนโดย    
สนับสนุนโดย    
   
สนับสนุนโดย    
ถาม-ตอบ

คลอรีน

ต้องการค่าคลอรีน 50-70 ppm ในปริมาณน้ำ 7 ลิตร ต้องใช้คลอรีนน้ำ( 10 %)
ต้องใช้คลอรีนเท่าไรคะ

โดย:  โมจิ   [8 มิ.ย. 2555 16:40]
ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิจะแสดงในกรอบสีเขียว ส่วนข้อคิดเห็นหรือความเห็นจากผู้อื่นจะแสดงในกรอบปกติ
ข้อคิดเห็นที่ 1:1

50 ppm    =    50 mg / L        70 ppm    =    70 mg / L        1000 mg    =    1 g        

50 mg / L  x  ( 7 L )  x  ( 100 %  /  10 % )    =    3500 mg    =    3.5 g  

70 mg / L  x  ( 7 L )  x  ( 100 %  /  10 % )    =    4900 mg    =    4.9 g  

โดย:  นักเคมี  [9 มิ.ย. 2555 05:15]
ข้อคิดเห็นที่ 2:2

อยากทราบระยะเวลาที่คลอรีนไดออกไซด์ (ClO2) สลายตัวตัวคะ  และถ้ามีอยู่ในน้ำดื่ม น้ำแข็ง ใช้ระยะเวลาเท่าไรที่จะสลายจนหมดคะ  ขอเอกสารอ้างอิงด้วยคะ

โดย:  QC  [10 มิ.ย. 2555 15:41]
ข้อคิดเห็นที่ 3:3

Articles like this really grease the sahfts of knowledge.

โดย:  Lanette  [11 มิ.ย. 2556 12:33]
หากท่านต้องการถามคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคำถามนี้ กรุณากดปุ่มนี้

หากท่านต้องการแสดงข้อคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นที่อยู่ในประเด็นเดียวกับหัวข้อนี้ ให้กรอกข้อมูล แล้วกดปุ่มส่งข้อความด้านล่างนี้